نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مینودشت، شماره شیت 7064-II ، فرمت jpg   (MINUDASHT برگه  7064-II)