نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ورسک، شماره شیت 6561-1 ، Veresk با فرمت jpg