نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پاهنه کلا صوفی کم، شماره شیت 6864-I ، فرمت jpg   (PAHNEH KOLA -E SUFIKAM برگه  6864-I)