نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کاهنو، شماره ورقه 8052-I ، فرمت jpg اسکن کیفیت عالی  (KAHNOW شیت 8052-I)