نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کریان، شماره شیت 7443-IV ، فرمت jpg   (KERIAN برگه  7443-IV)