نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 یاسوج، شماره شیت 6351-III ، نسخه جدید ، فرمت jpg   (YASUJ برگه  6351-III)