نقشه توپوگرافی مقیاس 50هزارم شهر حامدین، شماره شیت 7050-I ، فرمت jpg کیفیت عالی  (HAMEDIN برگه  7050-I)