نقشه توپوگرافی گابریک، شماره شیت 7641-II ، مقیاس 1:50000 با کیفیت بالا فرمت jpg   (GABRIK 1350 برگه  7641-II)