نگاره محصول نقشه موقعیت مساجد تهران

نقشه موقعیت نقطه ای دقیق مساجد تهران


فایل گوگل این محصول موقعیت و آدرس دقیق مساجد و عبادتگاه های شهر تهران را بصورت فایل گوگل ارث و فایل GIS شامل می شود.

مسجد از کلمه عربی مسجد به معنای «معبد» یا «محل عبادت» گرفته شده است. این بنا از نظر مذهبی و سیاسی بسیار مهم است و می تواند یک سازه ساده یا یک شاهکار معماری باشد، مانند مسجد بزرگ کوردوبا در اسپانیا.

تقریباً 3.6 میلیون مسجد در سراسر جهان وجود دارد که با توجه به افزایش جمعیت مسلمانان، هر مسجد تقریباً 500 نماز برگزار می کند.

نقشه موقعیت نقطه ای دقیق مساجد تهران را می توانید بصورت فایل گوگل ارث و شیپفایل دریافت کنید.

نقشه موقعیت مساجد شهر تهران را می توانید در این محصول بصورت فایل GIS جهت پردازش در مطالعات مکانی و طرح های تحقیقاتی و کاربردی مورد استفاده قرار دهید.

دانلود فوری foriamooz
foriamooz