آیکون محصول نقشه گوگل ارض خطوط انتقال نیرو و (Google Earth) نیروگاه های ایران

نقشه گوگل ارض (Google Earth) خطوط انتقال نیرو و نیروگاه های ایران


خطوط انتقال نیرو یکی از زیرساخت های ضروری هر کشوری است که نقشی حیاتی در تامین برق و تنظیم جریان های اقتصادی و حفظ ارتباطات در کشور است. توسعه زیرساخت هایی مانند نیروگاه ها، ایستگاه های انتقال نیرو و خطوط مربوط به آن با وجود اهمیت مثبت برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور، رعایت حریم ها و فواصل ایمنی تا مجاورت این زیرساخت ها امری ضروری است و عدم رعایت این حرایم می توند موجب مشکلات ایمنی اجتماعی و سلامت جسمانی شهروندان شود. در مطالعات اخیر مشخص شده است سکونت دایم در مجاورت این تاسیسات می تواند در بلند مدت موجب مشکلات جسمانی و بیماری هایی شود (1). بنابراین، بسیاری دانستن محل قرارگیری و موقعیت این زیرساختها می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری فعالین اقتصادی در حوزه های مسکن، صنعت و خدمات مختلف باشد. برای مثال سازندگان محترام و فعالین حوزه مسکن می توانند توسعه و ساخت مسکن در نزدیکی خطوط انتقال نیرو را علاوه بر رعایت حرایم الزامی در نظر داشته باشند تا بر ایمنی مساکن افزوده و موجب کیفیت بهتر خدمات خود و همچین رفاه بیشتر در زندگی شهروندان شوند.

دسترسی فعالین بخش های مختلف اقتصادی به این اطلاعات بصورت آسان و قابل دسترس بدون نیاز به نصب نرم افزارهای فنی و دانش تخصصی اهمیت زیادی در این زمینه دارد.

آیکون محصول نقشه گوگل ارض خطوط انتقال نیرو و (Google Earth) نیروگاه های ایران
نقشه گوگل ارض خطوط انتقال نیرو و (Google Earth) نیروگاه های ایران کل نیروگاه ها و زیرساخت های انتقال نیروی کشور را نمایش می دهد.

به همین منظور لایه های خطوط انتقال نیرو و نیروگاه های تولید برق که به صورت لایه های GIS و شیپ فایل در اختیار نهادها و کارشناسان مخترم قرار دارد نمی تواند چندان برای متخصصین سایر حوزه ها و فعالین محترم اقتصادی و شهروندان مفید باشد. بنابراین، این اطلاعات بصورت داده های google earth توسط مجموعه فوری اموز تهیه شده تا به سهولت در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.

این محصول کل کشور ایران را پوشش می دهد. قبلا در وبسایت فوری اموز لایه خطوط انتقال برق شهر تهران را با جزئیات بیشتر ارایه دادیم که می توانید از اینجا دانلود کنید.


این محصول شامل سه فایل زیر است.

نقشه گوگل ارث نیروگاه ها

نقشه گوگل ارث ایستگاه های انتقال نیرو

نقشه گوگل ارث خطوط انتقال نیرو