نقشه گوگل موقعیت نقطه ای انبار های جهانانبارها محل نگه داری خاروبار و غذای مردم جهان و همچنین محل نگه داری بسیاری از فراورده های مورد نیاز در اقتصاد هر کشور و در جهان است. درک موقعیت و شرایط انبارهای جهان دارای نقش بساری مهمی در توسعه اقتصادی هر کشوری است. انبارها در تمام جهان نقش نگهداری مواد غذایی و بسیاری از فراورده های دیگر برای مدتی طولانی و عرضه آن در زمان های مورد نیاز را بازی می کنند بطوریکه برخی اقلام که در فصل بخصوصی تولید می شوند در انبارها و سیلوها نگه داری شده و در فصول سردتر یا گرمتر سال عرضه می شوند و همچنین مواد اولیه ای که در یک کشور تولید می شوند وقتی به کشور های دیگر صادر می شوند در انبارها نگه داری شده تا براساس زمانبندی عرضه در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرند. لذا، این زیرساخت ها نقشه مهمی در نگه داری و توزیع مواد اولیه دارند.

بخش زیادی از انبار های جهان در اختیار برنامه غذای جهانی (World Food Programme) است و بسیاری دیگر از انبار ها متعلق به دولت های ملی و یا بخش خصوصی هستند. در این محصول انبار های مقیاس کلان در جهان در این نقشه آورده شده است. این نقشه در گوگل ارث به راحتی قابل باز شدن و نمایش است.

نقشه گوگل موقعیت نقطه ای انبار های جهان یک فایل گوگل ارث است که بصورت زبان فارسی و بصورت اصلاح شده موقعیت مکانی انبارهای جهان را نمایش می دهد. در ویدئوی زیر این فایل را می توانید مشاهده کنید.