تصویر محصول نقشه گوگل ارث بافت های فرسوده منطقه 11 تهران.

نقشه KML بافت های فرسوده منطقه یازده 11 شهر تهران


بافت های فرسوده بخش از بلوک ها و همسایگی های شهر تهران هستند که طبق برنامه های مصوب شورای اسلامی و شهرداری تهران می بایست تخریب و نوسازی شوند. بافت های فرسوده عمدتا شامل ساختمان های قدیمی است که در چندین سال گذشته ساخته شده اند و معمولا خالی از سکنه بوده و وضعیت داغانی دارند.

نقشه بافت های فرسوده منطقه 11 شهر تهران در قابل گوگل ارث برای سهولت تمامی افراد جامعه جهت بازدید این محدوده ها در گوگل ارث توسط فوری اموز طراحی و خدمت شما عزیزان ارایه شده است.

همچنین می توانید نقشه بافت های فرسوده تمام مناطق تهران و نقشه کاربری یا فایل kml کاربری های مناطق شهری تهران را دانلود کنید.