متن جایگزین منطقه شهری محله و ناحیه شهری مشهد

مرز مناطق، نواحی، و محلات شهر مشهد در Google earth

این محصول مرز نواحی و مناطق شهری مشهد را روی نقشه ماهواره ای نمایش می دهد. مشاهده نقشه های گوگل ارث نیازی به دانش نرم افزاری تخصصی ندارد.