عکس هوایی چیست تصویر فوری آموزی

عکس هوایی چیست؟


عکس هوایی، در اصطلاح کلی، هر عکسی است که از هوا بوسیله یک دوربین بسیار دقیق روی یک هواپیما گرفته می شود و نشان دهنده عوارض روی سطح سیاره زمین است. عکس های هوایی عناصر، ویژگی ها، کاربردها، متولیان و روش هایی برای تهیه دارند. در این مقاله بعد از معرفی خصوصیات عکس های هوایی و بطور ویژه عکس هوائی های گرفته شده از ایران، به توضیح خصوصیات این عکس ها و روش خرید و دانلود آنها پرداختیم. آموزش داده ایم که چطور می توانید عکس های هوایی منطقه خود را فقط با معرفی نام روستا یا شهرستان محل ملک یا زمین بلافاصله و فوری دانلود کنید.

محتویات این مقاله فوری آموزی

عکس هوایی چیست؟ 1

چطور قدمت بنا را با استفاده از عکس و نقشه هوایی قدیمی تعیین کنیم؟ 1

تعریف عکسبرداری هوایی. 2

کاربرد عکس هوایی چیست؟ 2

اجزای روی عکس هوایی. 2

چطور عکس هوایی بخریم؟ 3

1-عکس های هوایی آنالوگ.. 3

1-عکس های هوایی پوششی. 3

برای کارم کدام نقشه را تهیه کنم؟ نقشه هوایی آنالوگ یا رقومی؟ 4

عکس هوایی قدیمی. 4

عکس هوایی دهه 40 سازمان نقشه برداری.. 4

کاربرد عکس هوایی دهه 40. 4

بیشترین مورد کاربرد عکس هوایی دهه 40. 5

مختصات دار کردن عکس هوایی. 5

روش فوری دانلود عکس هوایی. 5

دریافت مختصات UTM ملک و زمین. 5

نحوه خرید عکس هوایی از سامانه سازمان نقشه برداری کشور. 6

عکس هوایی دهه 70 سازمان نقشه برداری.. 6

عکس های هوایی موردی.. 6

تفاوت اصلی عکس هوایی با تصاویر ماهواره ای. 7

عکس های هوایی دهه های مختلف.. 7

عکس های هوایی دهه 50. 7

عکس های هوایی دهه 60. 8

عکس هوایی دهه 70. 8

عکس هوایی دهه 80. 8

کاربرد عکس های هوایی دهه 80. 8

محصول عکس و نقشه هوایی. 9

فرمت عکس های هوایی. 9

کاربرد عکس هوایی چاپی چیست؟ 9

فایل تیف عکسهای هوایی آنالوگ.. 9

فرمت اسکن عکس هوایی آنالوگ.. 10

عکس هوایی چیست؟

عکس هوایی، در اصطلاح کلی، هر عکسی است که از هوا گرفته شود. به طور معمول، عکس های هوایی به صورت عمودی از یک هواپیما با استفاده از یک دوربین بسیار دقیق گرفته می شود. به عبارت دیگر، به همه عوارض روی سطح زمین که توسط دوربین های متصل به هواپیماهای مخصوص عکسبرداری هوایی بر روی نگاتیو و سپس روی برگه کاغذ ثبت شده اند، عکس هوایی گفته می شود.

نسخه چاپی عکس هوایی در سایز 24 در 24 سانتی متر تهیه می شود. زمان خرید نقشه هوایی و خرید عکس هوایی همواره باید به اصل بودن و اعتبار آنها توجه نمایید.

این عکس ها توسط نهاد ها و مراکزی مانند سازمان نقشه برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تولید و عرضه می شوند.  


مشاهده سایر موارد مورد نیاز شما


چطور قدمت بنا را با استفاده از عکس و نقشه هوایی قدیمی تعیین کنیم؟

برای تعیین قدمت بنای یک ملک یا ساختمان ابتدا ازخود مالک و افراد محلی درباره سال ساخت سوال می شود و بعد از آن عکس های هوایی دهه های گذشته ملک تهیه می گردد. بعد از تهیه عکس هوایی جانمایی ملک مورد نظر بر روی عکسهای هوایی اقدام با روش ژئورفرنس کردن انجام می شود. بعد از جانمایی، با توجه به سال عکس هوایی میتوانیم قدمت آن را بدست آوریم و با توجه به مشخصات عوارض و مختصات نقشه در صورت وجود بنا ، زیر بنای آن را با ذکر مساحت و به متر مربع داخل گزارش درج می کنیم. در این روش شما می توانید فاصله دو سال عکس هوایی موجود را برای یک ملک تهیه کنید که بودن ملک بر روی عکس قدیمی تر و عدم وجود آن روی عکس جدیدتر می تواند سال ساخت حدودی آن را نمایش بدهد. مساحت بنا نیز در سیستم تصویر UTM می تواند با ابزارهای کاربردی GIS براحتی مشخص شود.

تعریف عکسبرداری هوایی

عکسبرداری هوایی یا عکاسی هوایی، تکنیک عکاسی از سطح سیاره زمین یا ویژگی های جو یا هیدروسفر آن با دوربین های نصب شده بر روی هواپیما، موشک، یا ماهواره های مدار زمین و سایر فضاپیماها است.

برای نقشه برداری از ویژگی های زمینی، معمولاً عکس های هوایی به صورت سری همپوشانی از یک هواپیما به دنبال یک الگوی پرواز سیستماتیک در ارتفاع ثابت گرفته می شود. هر عکس منطقه ای را به تصویر می کشد که شامل چندین نقطه کنترل است که مکان آن ها با تکنیک های نقشه برداری زمینی تعیین می شود. تکنیکی به نام فتوگرامتری که شامل نمایش همزمان نماهای روی هم می‌شود، تهیه نقشه‌های منحنی میزان ارتفاعی یا مدل‌های سه‌بعدی از سطح زمین که عکس‌برداری شده است را ممکن می‌سازد. داده‌های ارزشمندی در زمینه توپوگرافی، زمین‌شناسی، هیدرولوژی، خاک و پوشش گیاهی، هواشناسی، جریان‌های اقیانوسی با استفاده از عکس های هوایی و با فنون فوتوگرامتری و تفسیر عکس توسط کارشناسان متخصص انجام شده است.

کاربرد عکس هوایی چیست؟

عکسهای هوایی متناسب با سال آنها دارای کاربرد های مختلفی هستند که مهمترین این کاربردها بررسی وضعیت کشت و زراعت، کارشناسی سابقه کشت، بررسی وجود سوابق احیا، شناسایی موقعیت کانال های آب قدیمی و شناسایی مرز های اصلاحات ارضی و غیره می باشند. شایان ذکر است که دقت خروجی و نظر کارشناسی در تفسیر عکس هوایی به آشنایی و تخصص کارشناس در تولی و تهیه عکس با روش های ژئورفرنسینگ و دیجیت کردن بستگی خواهد داشت.

عناصر روی عکس هوایی

شماره سریال: روی تمام عکس های همان نوار در امتداد خط پرواز است که در پایان هر برنامه پرواز شماره سریال ثبت می شود.

فاصله کانونی: فاصله از وسط لنز دوربین تا سطح کانونی (یعنی فیلم) است. با افزایش فاصله کانونی، اعوجاج تصویر کاهش می یابد. هرچه فاصله کانونی کمتر باشد خطاهای عکس هوایی کمتر است. فاصله کانونی زمانی که دوربین کالیبره می شود دقیقا اندازه گیری می شود.

ساعت عکس برداری: عکس بالای سر زمانی است که دوربین مستقیماً بالای شی قرار می گیرد. جایی حدود 90 درجه بالای صحنه در حال عکسبرداری است. به نماهای بالای سر، نمای پرنده، دید پرنده یا شات بالا نیز گفته می شود. در پهنه هایی با شرایط ژئومورفولوژی متفاوت، تحلیل و تفسیر دقیق این عکس های هوایی کمی دشوارتر می شود. در شرایط ایران که یک کشور کوهستانی است درمقایسه با کشور های هموار همسایه و کشور های اروپایی، شرایط ژئومورفولوژی و قرارگیری شهرها در میان کوه ها و کوهستان های بزرگ، ایجاب می کند در تهیه و تفسیر این عکس ها حلیل زیادی صورت گیرد.

دانستن ساعت عکس برداری به ما نشان می دهد که اندازه و تیرگی سایه ها و سایه روشن ناهمواری ها چگونه باید باشد. مثلا در صبح سایه ها بزرگتر است و در ظهر سایه حداقل می شود که این موضوع می تواند ارتفاع عوارض را به ما نشان بدهد.

تاریخ عکس برداری: در عکس های دهه 30 و عکس هوایی دهه 40 مربوط به عکس برداری های سال ها 1333 و 1334 و نیز عکس های 1343 و 1344 تمام تاریخ ها بصورت سفیدرنگ در گوشه عکس هوایی درج شده است. شناسایی تاریخ عکس یک مهارت تخصصی است.

چطور عکس هوایی بخریم؟ 

نحوه خرید عکس های هوایی سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در ادامه توضیح داده شده است. همچنین انواع عکس های هوایی و مشخصات آنها آمده است.

1-عکس های هوایی آنالوگ

این عکس ها با دوربین های قدیمی و با فاصله کانونی ثابت گرفته شده اند.

عکس های هوایی آنالوگ به صورت سیاه سفید هستند و بر روی فیلم های دیاپوزتیو ذخیره شدند. این عکس های شامل اطلاعاتی مانند شماره پروژه عکسبرداری که عدد 5 رقمی کنار عکس است، شماره برگه یا شماره شیت عکس که عدد 4 رقمی سفیدرنگ کنار عکس است، ساعت پرواز به شکل ساعت، ارتفاع پرواز و تاریخ عکس به شکل عقربه ارتفاعی، فاصله کانونی دوربین در زمان پرواز هواپیما، و فیدوشال مارک ها یا نقاطی که مختصات چهارگوشه عکس را مطابق اندیس ثبت کردند.

1-عکس های هوایی پوششی

1-عکس هوایی دهه 30 سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح

اولین عکسبرداری سرتاسری مربوط به سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح می باشد. این پروژه عکس برداری توسط آمریکایی ها از سال 1334 الی 1336 پرواز شد و مقیاس این عکس ها 1:55000 و  1:50000 می باشد. این پروژه از سال 1955 الی 1956 میلادی طول کشید و به منظور تهیه نقشه پوششی به مقیاس 1:50000 و 1:250000 صورت گرفت.

کاربرد عکسهای هوایی دهه 30 سازمان جغرافیایی برای تشخیص مرزهای اصلاحات ارضی و رفع تداخلات ملی و مستثنیات می باشد. لذا، با وجود عکس های هوایی دهه سی می توان مرز مستثنیات منابع طبیعی و اراضی ملی را از اراضی زراعی و زمین های کشاورزی تفکیک کرد. این عکس ها اصطلاحا به نقشه هوایی منابع طبیعی یا نقشه اصلاحات ارضی نیز معروف هستند.

عکس هوایی دهه 30 پوششی مقیاس 1:55000 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مختص کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان منابع طبیعی است. این عکس های هوایی را شما می توانید از فوری آموز خریداری کنید.

برای کارم کدام نقشه را تهیه کنم؟ نقشه هوایی آنالوگ یا رقومی؟

برای تهیه عکس یا نقشه هوایی به صورت آنالوگ یا رقومی می بایست ابتدا از مختصات زمین خود را تهیه کنید. مجموعه فوری آموز می تواند در تهیه نقشه یو.تی.ام ملکی و زمین شما در این زمینه مشاوره ارایه کند.

بدین منظور ابتدا با یکی از کارشناسان فوری آموز تماس بگیرید و پس از دریافت جواب استعلام میتوانید در خصوص تهیه عکس یا نقشه هوایی به صورت رقومی یا آنالوگ اقدام نمایید. فوری آموز همچنین این امکان را به شما می دهد که بعد از تماس تنها با گفتن نام روستا یا نام شهر محل ملک یا زمین خود می توانید عکس هوایی آن محل را دریافت کنید.

عکس هوایی قدیمی

عکسهای هوایی با توجه به مقیاسی که دارند در ارتفاع پرواز مشخصی گرفته شده اند. هرچه عدد مقیاس کمتر باشد جزئیات داخل عکس هوایی با دقت بیشتری قابل تشخیص است. با مشاوره کارشناسان فوری آموز می توانید نقشه ها هوایی و عکس های هوایی را با کیفیت بالا و بسیاری فوری و سریع تهیه کنید. تهیه فوری عکس هوایی قدیمی در چند دقیقه از امتیازات ویژه فوری آموز است.

عکس هوایی دهه 40 سازمان نقشه برداری

دومین عکسبرداری پوششی توسط سازمان نقشه برداری کشور از سال 1343 تا 1349 شمسی انجام شد. مقیاس این عکسهای هوایی 1:20000 است. بنابراین، دقت این عکس ها نسبت به عکس های دهه 30 که یک پنجا هزارم بود بیشتر است. این عکس های هوایی در برخی از نقاط ایران ، در اختیار سازمان محترم جغرافیایی نیروهای مسلح می باشند.

عکس های هوایی دهه 40 در برخی نقاط دیگر دارای گپ پروازی هستند. یعنی  تمامی روستا ها و شهرستان ها و بخش های کشور ما دارای عکس هوایی پوششی دهه 40 نمی باشند و حتما می بایست توسط کارشناس استعلام شود.

کاربرد عکس هوایی دهه 40

مهم ترین کاربرد عکس هوایی دهه 40 برای رفع تداخلات اراضی ملی و مستثنیات می باشد. این عکس یکی از ابزارهای مختص کارشناسان رسمی محترم دادگستری و کارشناسان کانون کارشناسان است که می توانند این عکس ها را از فوری آموز درخواست و استعلام نمایند تا در چند دقیقه از موجود بودن آن و مرجع تهیه آن مطلع شوند. شناسایی اراضی ملی و مستثنیات در عکسهای هوایی دهه 40 بسیار سریع تر و با استتناد بیشتری نسبت به عکس های هوایی دهه 30 سازمان جغرافیایی می باشد چون مقیاس این عکس ها تقریبا 2 برابر بزرگتر می باشند.

بیشترین مورد کاربرد عکس هوایی دهه 40

خرید عکس هوایی دهه 40 بیشتر برای تفسیر عکس هوایی و پس گرفتن زمین از منابع طبیعی و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات کاربرد دارد. برای خرید عکس هوایی قدیمی و جدید می توانید در وبسایت فوری آموز ثبت نام نموده و یا با کارشناسان و شماره های پشتیبانی پایین این صفحه فوری آموز تماس بگیرید.


مشاهده سایر موارد مورد نیاز شما


مختصات دار کردن عکس هوایی

برای تعیین مختصات عکس هوایی از روش های مختلفی مانند تعیین نقاط معلوم و شناسایی عوارض جدیدی که روی عکس هوایی قدیمی موجود هستند استفاده می شود. برای ژئورفرنس کردن و مختصات دار کردن عکس هوایی لازم است نقاط معلوم روی عکس در زمین با دستگاه GPS ثبت شود. بعد از یادداشت مختصات x y یو تی ام نقاط معلوم، آن نقاط روی نقشه مشخص بطور دقیق مختصات اعملا می شود.

روش های UTM کردن عکس هوایی و همچنین تشخیص عوارض روی هر دو عکس قدیمی و عکس امروزی در فوری آموز بطور کامل توضیح داده شده است.

روش فوری دانلود عکس هوایی

برای خرید و دانلود عکس هوایی تنها کافی است در فوری آموز ثبت سفارش کنید و یا با شماره های پایین این صفحه تماس بگیرید تا بلافاصله کارشناسان فوری آموز شما را راهنمایی کنند. برای دریافت مختصات شما می توانید از برنامه های گوگل ارث یا گوگل مپز برای این منظور استفاده کنید. با کمک این نرم افزارها شما میتوانید حدودا موقعیت ملک خود را بررسی و شناسایی کنیدن. بعد از مخشص شدن حدود میلک و یا زمین شما کامکان بررسی وضعیت این زمین ها یا بررسی شواهد و سوابق احیا و سابقه کشت در آنها به راحتی تصمیم گیری شود.

دریافت مختصات UTM ملک و زمین

شما همیچنین در فوری آموز می توانید آموزش ویدئویی کار با نقشه های تاریخی Google Earth را دریافت کنید. نقشه های تاریخی گوگل ارث تا سال های 1970 و یا دهه 50 را پوشش می دهد. عکس ها و نقشه های تاریخی گوگل ارث از نظر وضوح و شفافیت و همچنین از نظر دقت مختصاتی مشکلاتی دارد که از معایب این عکس ها است. این خطاها و عدم وضوع تصاویر با توجه به ژئومورفولوژی محل می توانید تا حدودی متفاوت باشد.

نحوه خرید عکس هوایی از سامانه سازمان نقشه برداری کشور

نقشه های هوایی سال 1342 نیز توسط عکس های هوایی سال 42 تهیه و تبدیل می شوند و برای شناسایی مرزهای اراضی مستثنیات و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.این نقشه ها بیشتر برای اراضی روستایی و در سال 1342 کاربرد بیشتری دارد. نقشه های توپوگرافی 1:50000 ام سازمان نقشه برداری نیز از روی عکس های هوایی دهه 30 و دهه 40 تهیه و منتشر شده اند. برای دانلود فوری نقشه های توپوگرافی نیز می توانید از وبسایت فوری آموز اقدام کنید.

دانلود عکس هوایی تنها از طریق تماس با کارشناسان فوری آموز در کمتر از چند دقیقه انجام می شود.

عکس هوایی دهه 70 سازمان نقشه برداری

سومین عکس برداری پوششی کشور مربوط به دهه 70 شمسی است که این عکسبرداری توسط سازمان نقشه برداری کشور و با مقیاس 1:40000 انجام شد. این عکس برداری که از سال 1370 شروع و تا سال 1384 ادامه داشت. هدف اصلی این پروژه پرواز در این مقیاس تهیه نقشه توپوگرافی رقومی پوششی به مقیاس 1:25000 بود.

البته، تمام کشور دارای عکس های هوایی دهه 70 با مقیاس 1:40000 نمی باشند و بعضی از نقاط در گپ پروازی قرار میگیرد. لذا، قبل از سفارش یا خرید این عکس هوایی ما در فوری آموز ابتدا موقعیت ملک شما را بررسی می کنیم و سپس در خصوص موجود بودن یا نبودن عکسهای هوایی شما را مطلع می کنیم.

روش سفارش عکس و نقشه هوایی فوری

برای تهیه فوری و دانلود بلافاصله عکس هوایی و نقشه هوایی می توانید با شماره های پایین این صفحه با کارشناسان فوری آموز تماس بگیرید.

عکس های هوایی موردی

عکسهای هوایی موردی با اهداف موضوعی در سال های مختلف و بطور پراکنده در نواحی و روستا ها و شهرستان های مختلف انجام شده است. برای تهیه عکس هوایی در سال های غیر از دهه 30 دهه 40 و دهه 70 می توانید با شماره های فوری آموز تماس بگیرید. در خصوص عکس های هوایی موردی، معمولا شهرداری ها ، سازمان ها ، وزارت خانه ها و … به منظور تهیه نقشه هوایی ، از سازمان نقشه برداری درخواست پرواز می کردند و سازمان نقشه برداری مطابق استانداردهایی تخصصی، این عکس برداری ها را انجام داده است.

این عکس ها اکثرا در آرشیو سازمان نقشه برداری کشور موجود هستند و توسط کارشناسان فوری آموز از سازمان استعلام می شود. این عکس ها با مقیاس های مختلف و بزرگ پرواز شدند و معمولا این عکس ها دارای شماره نوار نمی باشند و بیشتر آنها دارای مقیاس 1:6500 و 1:12500 هستند.

عکس هوایی دهه 70 پوششی مقیاس 1:40000 سازمان نقشه برداری کشور را می توانید از فوری آموز بلافاصله دانلود کنید. کاربرد این عکس ها شناسایی مرزهای اصلاحات ارضی و رفع تداخلات ملی و مستثنیات می باشد.

برای پس گرفتن زمین از منابع طبیعی از عکسهای هوایی دهه 30 و 40 استفاده میشود. این عکس ها در آرشیو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح می باشند.

این عکس ها با مقیاس های مختلفی می باشند از 1:4000 شروع و تا 1:30000 ادامه دارد و عموما در آرشیو سازمان نقشه برداری کشور می باشند.

تفاوت اصلی عکس هوایی با تصاویر ماهواره ای

برای گرفتن عکس های هوایی از انواع دوربین ها استفاده می شود. اگرچه دوربین‌ها روی فضاپیماهایی مانند شاتل فضایی نیز حمل می‌شوند، ماهواره‌ها بیشتر از اسکنرهای الکترونیکی برای ضبط صحنه‌هایی از سطح سیاره زمین به شکل دیجیتال استفاده می‌کنند. این حسگرها یا سنسورها انرژی منعکس شده یا ساطع شده را در بخش های مرئی، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز حرارتی طیف الکترومغناطیس ثبت می کنند. داده‌های اسکنر ماهواره‌ای معمولاً به‌عنوان تصاویری نمایش داده می‌شوند که رنگ‌های آن‌ها شبیه عکس‌های هوایی مادون قرمز رنگی است، اما رنگ‌های یک تصویر داده‌شده را می‌توان توسط رایانه برای بهبود ویژگی‌های منظره دستکاری کرد. اگرچه برخی از تصاویر ماهواره ای به صورت فیلم یا چاپ عکسی توزیع می شوند، اما اغلب به عنوان محصولات دیجیتالی عرضه می شوند.

ابزارهای رادار هوابرد (SLAR) در هواپیما یا ماهواره ها انرژی خود را تولید می کنند و انرژی را به سمت عوارض سطح زمین گسیل می کنند که پس از بازتاب از زمین به آنها ، زمان و شرایط بازگشت انرژی گسیل شده را ثبت می کنند. این فاصله زمانی رفت و برگشت انرژی و سایر شرایط خصوصیات ارتفاعی و پارامترهای دیگر مانند جنس عوارض را نشان می دهد. این امر مشکلات مربوط به پوشش ابر و مه را از بین می برد. زاویه مایل ابزار “نمای جانبی” تصاویری به دست می دهد که به ویژه در تجزیه و تحلیل لندفرم ها مفید است.

مهمترین تفاوت عکس هوایی با تصاویر ماهواره ای وجود اعداد رقومی در تصویر و وجود باندهای غیرمرئی در تصویر است. وجود اعداد رقومی در تصویر به معنی این است که تصویر ماتریسی از اعداد است که کامپیوتر می تواند بصورت خودکار آنها را تفسیر کند ولی تفسیر عکس بوسیله کارشناس انسانی انجام می شود چون اعداد آن به راحتی و با دقت بالا توسط الگوریتم ها قابل تفسیر نیستند. نمایش محدوده های طیفی که چشم انسان قادر به دیدن آن نیست در تصاویر به ما این امکان را می دهد که در تاریکی شب سطح زمین را ببینیم و یا حتی زیر زمین را مشاهده کنیم. قابلیتی که در عکس های هوایی که در محدوده مرئی گرفته می شوند این امر امکان پذیر نیست.

عکس های هوایی دهه های مختلف

عکس های هوایی دهه 50

این عکس ها نیز توسط سازمان نقشه برداری کشور تهیه شده است. عکس دهه 50 دارای مقیاس 1:6500 است و از سازمان نقشه برداری کشور قابل دریافت است.  این عکس ها معمولا در تاریخ های میلادی 1970 در ارتفاع پرواز پایینتر با مقایس بالاتر گرفته شده اند.

این عکس ها با مقیاس های مختلف از بزرگ تا کوچک و توسط سازمان نقشه برداری کشور عکس برداری شد. کاربرد عکس هوایی دهه 50 ، اثبات احیاء اراضی دایر می باشد.

عکس های هوایی دهه 60

این عکس هوایی که به منظور بروزرسانی های نقشه های توپوگرافی و تغییرات کاربری ها گرفته شده است نقش مهمی در بروزنمودن نقشه های قدیمی تر داشته است.  این عکس ها توسط سازمان نقشه برداری کشور و از نظر مقیاس از 1:10000 شروع و تا 1:30000 ادامه دارد. برای شناسایی واگذاری اراضی ملی موضوع ماده 34 از عکس های هوایی دهه 60 استفاده می شود. عکس دهه 60 مقیاس 1:10000 سازمان نقشه برداری کشور

برای دانلود فوری و خرید نقشه هوایی و عکس هوایی دهه 60 می توانید با کارشناسان فوری آموز تماس بگیرید.

عکس هوایی دهه 70

عکسهای هوایی دهه 70 با مقیاس های بزرگ از 1:3000 تا 1:15000 توسط سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه شده است. البته مقیاس این عکس ها در آرشیو سازمان جغرافیایی عمدتا 1:40000 می باشد.

کاربردهای مهم عکس هوایی دهه 70 بررسی تغییرات کاربری اراضی، احداث کانال و یا جابجایی کانال های آب، تجاوز به مرز حریم همسایه، و دیوار کشی در حریم همسایه است.

برای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اثبات احداث بنا و یا دیوار کشی در دهه 70 از عکس های هوایی این دهه استفاده می شود.

عکس دهه 70 مقیاس 1:6000 سازمان نقشه برداری کشور را از فوری آموز خریداری و دانلود کنید.

عکس هوایی دهه 80

این عکسهای هوایی با مقیاس هایی بزرگ از 1:3000 تا 1:10000 تهیه شده است. اکنون سازمان نقشه برداری و جغرافیایی متولی عکس های هوایی دهه 80 می باشند. سازمان جغرافیایی در اواخر دهه 80 از تکنولوژی عکس برداری رنگی استفاده کرد. ولی سازمان نقشه برداری تا اخر دهه 80 از همان تکنولوژی عکس هوایی آنالوگ عکسبرداری کرد.

کاربرد عکس های هوایی دهه 80

مهم ترین کاربرد این عکسهای هوایی شناسایی مرزهای ثبتی و پیاده سازی اسنادی هستند که رفته رفته و با گذشت زمان از بین رفته اند.

تهیه نقشه هوایی سال 1380 ، 1385 ، 1384 ، 1382 و دهه 80 از مهم ترین کاربرد تهیه این عکس های هوایی دهه است. همچنین با استفاده از این عکس ها ، نقشه هایی بزرگ مقیاس از دهه 80 تولید شد.

خرید نقشه هوایی و عکس دهه 80 در وبسایت فوری آموز امکانپذیر است.   

خرید نقشه هوایی و عکس دهه 80 مقیاس 1:8000 سازمان نقشه برداری کشور با ثبت سفارش در فوری آموز

محصول عکس و نقشه هوایی

فرمت عکس های هوایی

مجموعه فوری آموز به دو صورت برگه چاپی مغوایی و همچنین فایل پی دی اف بصورت اسکن میتواند تمامی این عکس هوایی را بصورت فوری برای شما ارسال کند. نسخه چاپی عکس هوایی در سایز 24*24 سانتی متر می باشد و در کاغذ های استانداردی پرینت می شود.

کاربرد عکس هوایی چاپی چیست؟

عکس های چاپی در تفسیر عکس هوایی با استفاده از استریوسکوپ های نسل قدیمی کاربرد دارند. استریوسکوپ های قدیمی چند نوع هستند : 1-استریوسکوپ جیبی، 2-استریوسکوپ رومیزی

این دستگاه برای برجسته بینی پدیده ها و عوارض اطراف زمین و ملک روی سطح عکس هوایی استفاده می شود و ابزاری ضروری در تفسیر عکس هوایی با روش فوتوگرامتری می باشد.

نسخه کاغذی پرینت شده عکس هوایی در شناسایی عوارض عکس هوایی مهم است. درصورتی که از روش های سنتی تفسیر عکس هوایی استفاده می کنید باید از نسخه های با کیفیت استفاده کنید.

 نحوه دانلود رایگان عکس های هوایی دهه 30 و دهه 40 را می توانید از وبسایت foriamooz.ir مشاهده و عکس هوایی مورد نظر خود را دانلود کنید.

فایل تیف عکسهای هوایی آنالوگ

امروزه با استفاده از تکنولوژی های تخصصی و سیستم فتوگرامتری نسل جدید، میتوانیم برای تفسیر بهتر عکس هوایی آنها را با کیفتی عالی اسکن کنیم. عکس های هوایی که توسط هواپیماهای مخصوص گرفته شدند بر روی فیلم هایی ذخیره هستند که با استفاده از اسکنر های دقیق و متریک توسط سازمان نقشه برداری کشور قابل تبدیل به فایل کامپیوتری برای پردازش در برنامه هایی مانند  ArcGIS و   Qgisهستند.

در ابتدا سازمان نقشه برداری صرفا عکس چاپی به مشتریان تحویل می داد، اما درحال حاضر با پیشرفت صنعت فتوگرامتری اسکن متریک و غیر متریک عکس های هوایی آنالوگ را نیز در اختیار مشتریان قرار می دهد.

یکی از فناروری های امروزی در تفسیر عکس هوایی استفاده از هود استریوسکوپی است. این ابزار جدید ترین سخت افزار برای برجسته بینی و تفسیرعکس های هوایی است. اسکن عکس هوایی با کمک هود استریوسکوپ به ما این قابلیت را می دهد که بتوانیم مجموعه فوری آموز با دقت بسیار عالی اقدام به شناسایی و جانمایی عوارض موجود در عکس هوایی نماییم.

فرمت اسکن عکس هوایی آنالوگ

در فروشگاه سازمان نقشه برداری کشور، فرمت اصلی اسکن عکسهای هوایی آنالوگ TIFF است که البته با فرمت JPG نیز این اسکن ها در اختیار مشتریان قرار می گیرد. شایان ذکر است که از لحاظ نوع نمایش درجات خاکستری عکس هوایی همواره فرمت TIFF کارایی بهتری دارد. در فرمت تیف عکس هوایی تغییرات عوارض و مقدار زوم کردن بهتری دارد. مجموعه فوری آموز همواره بهترین کیفیت و بالاترین رزولوشن عکس هوایی موجود در آرشیو را بررسی و در اختیار مشتریان خود قرار خواهد داد. این عکس ها همچنین در فرمت پی دی اف PDF نیز توسط سازمان برای مشتریان ارایه می شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *