نحوه انتخاب بهترین مکان برای سد

سدها سازه هایی هستند که جریان آب را در رودخانه ها یا نهرها مسدود می کنند و مخازنی ایجاد می کنند که آب را برای اهداف مختلف مانند آبیاری، شرب، برق آبی (انرژی هیدروالکتریکی)، کنترل سیل و تفریح در خود ذخیره می کنند. سدها یکی از مهم ترین مداخلات بشر در محیط طبیعی محسوب می شوند، زیرا مزایای بسیاری را برای جامعه به همراه دارند، اما همچنین چالش ها و خطرات بسیاری را برای اکوسیستم، تنوع زیستی و حقوق بشر به همراه دارند. بنابراین، انتخاب بهترین مکان برای سد یک تصمیم پیچیده و حیاتی است که عوامل و معاوضه های زیادی را در بر می گیرد.

انتخاب مکان یا به اصطلاح مکانیابی از جمله روش های تحقیق علمی است که در سامانه های اطلاعات جغرافیایی انجام می شود. روش مکانیابی می تواند معیارهای متناقض را در کنار هم برای تحلیل ترجیحات متفاوت و انتخاب بهترین مکان مورد بررسی قرار دهد. مکانیابی در چند مرحله انجام می شود که در مقاله مراحل مکانیابی می توانید در این خصوص بیشتر مطالعه کنید.