درباره تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

درباره تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) چهارچوبی برای جمع آوری، مدیریت و تحلیل داده های مکانی است. تکنولوژی GIS بعنوان یک تکنولوژی جغرافیایی، داده هایی از منابع گوناگون مانند علوم محیطی و طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی را باهم ترکیب می کند.

homes3

نمونه ای از تلفیق چندین لایه در یک تحلیل فضایی مکانی

فناوری GIS موقعیت مکانی پدیده ها را تحلیل و با سازماندهی لایه های اطلاعاتی مختلف (اطلاعات محیطی، اقتصادی، اجتماعی، و حقوقی قانونی) نقشه های گرافیکی و سه بعدی گیرا تولید می کند. این قابلیت GIS موجب می شود که مخاطب ما درک بهتری از اطلاعات داشته باشد. محصولات تکنولوژی سامانه اطلاعات جغرافیایی باعث می شود که بیننده نقشه ها بتواند الگوهای مکانی، روابط مکانی، موقیعت ها، و وضعیت سایت ها را بهتر بفهمد و تصمیم گیری بهتری داشته باشد.

مهمترین کارهایی که می توان با تکنولوژی GIS انجام داد عبارتند از:

  • شناسایی مشکلات و کشف مسایل کنونی و آینده
  • نظارت و بررسی تغییرات
  • مدیریت رخدادها و پاسخ به اتفاقات
  • پیش بینی اتفاقات
  • تعیین اولویت ها
  • درک روند ها

شیوه کار تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی

سامانه اطلاعات جغرافیایی براساس داده های نقشه ای و آمارها، ابزارهای تحلیلی و دستورات مدیریت پایگاه داده و تحلیل آماری، و پلتفرم های نرم افزارهای مختلف کار می کند.

چهار بخش عمده شیوه کار سیستم های اطلاعات جغرافیایی

چهار بخش عمده شیوه کار سیستم های اطلاعات جغرافیایی (منبع سایت Esri)

چهار بخش عمده شیوه کار سیستم های اطلاعات جغرافیایی عبارتند از:

  • نقشه ها (لایه های مکانی و بصری گرافیکی)،
  • داده های (اطلاعات آماری، تصاویر ماهواره ای، و اطلاعات اقتصادی)،
  • تحلیل ها (ابزارهای تحلیلگر جهت بررسی قابلیت، برآورد، پیش بینی، تفسیر، و درک برای کمک به تصمیم گیری)
  • نرم افزارها و اپلیکیشن ها (عملیاتی کردن تحلیل های مکانی براساس الگوریتم ها در موبایل، وبسایت، کامپیوتر)

برخی از مهمترین دستورات مورد استفاده در ArcGIS را در مقالات زیر می توانید مشاهده کنید.

دستورات تحلیل داده

دستورات پردازش رستری

متخصصات GIS در شغل های گوناگونی مربوط به علوم مکانی استخدام می شوند.