درباره تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

فناوری GIS چیست؟

GIS چیست؟

معرفی GIS

تعریف GIS

کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی

درباره تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) چهارچوبی برای جمع آوری، مدیریت و تحلیل داده های مکانی است. تکنولوژی GIS بعنوان یک تکنولوژی جغرافیایی، داده هایی از منابع گوناگون مانند علوم محیطی و طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی را باهم ترکیب می کند.

نمادی از سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی

امروزه علوم اطلاعات جغرافیایی بستری را فراهم کرده است که بسیاری از حوزه های فناوری و دستگاه های اجرایی کشور های توسعه یافته و در حال توسعه جهان توانسته اند از این طریق فرصت های بی شماری را در زمینه های بهبود عملکرد اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی ایجاد نمایند. در نتیجه، توجه سازمان های بین المللی و سرمایه گذاری بطور روز افزون در حوزه فعالیت های فناوری GIS بطور شتابان در حال بیشتر شدن است. این فناوری از توانایی تلفیق فاکتورهای متنوع را با دیدگاهی ترکیبی و چندجانبه نگرانه برخوردار است که نقش آن را در روند مطالعات بین رشته ای پررنگ تر نموده است. به همین دلیل، در سال های اخیر نقش این تکنولوژی در توسعه پایدار کشورها تجربیات خوبی را به ثبت رسانده است.

homes3

نمونه ای از تلفیق چندین لایه در یک تحلیل فضایی مکانی

فناوری GIS موقعیت مکانی پدیده ها را تحلیل و با سازماندهی لایه های اطلاعاتی مختلف (اطلاعات محیطی، اقتصادی، اجتماعی، و حقوقی قانونی) نقشه های گرافیکی و سه بعدی گیرا تولید می کند. این قابلیت GIS موجب می شود که مخاطب ما درک بهتری از اطلاعات داشته باشد. محصولات تکنولوژی سامانه اطلاعات جغرافیایی باعث می شود که بیننده نقشه ها بتواند الگوهای مکانی، روابط مکانی، موقیعت ها، و وضعیت سایت ها را بهتر بفهمد و تصمیم گیری بهتری داشته باشد.

مهمترین کارهایی که می توان با تکنولوژی GIS انجام داد عبارتند از:

  • شناسایی مشکلات و کشف مسایل کنونی و آینده
  • نظارت و بررسی تغییرات
  • مدیریت رخدادها و پاسخ به اتفاقات
  • پیش بینی اتفاقات
  • تعیین اولویت ها
  • درک روند ها

شیوه کار تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی

سامانه اطلاعات جغرافیایی براساس داده های نقشه ای و آمارها، ابزارهای تحلیلی و دستورات مدیریت پایگاه داده و تحلیل آماری، و پلتفرم های نرم افزارهای مختلف کار می کند.

چهار بخش عمده شیوه کار سیستم های اطلاعات جغرافیایی

چهار بخش عمده شیوه کار سیستم های اطلاعات جغرافیایی (منبع سایت Esri)

چهار بخش عمده شیوه کار سیستم های اطلاعات جغرافیایی عبارتند از:

  • نقشه ها (لایه های مکانی و بصری گرافیکی)،
  • داده های (اطلاعات آماری، تصاویر ماهواره ای، و اطلاعات اقتصادی)،
  • تحلیل ها (ابزارهای تحلیلگر جهت بررسی قابلیت، برآورد، پیش بینی، تفسیر، و درک برای کمک به تصمیم گیری)
  • نرم افزارها و اپلیکیشن ها (عملیاتی کردن تحلیل های مکانی براساس الگوریتم ها در موبایل، وبسایت، کامپیوتر)

برخی از مهمترین دستورات مورد استفاده در ArcGIS را در مقالات زیر می توانید مشاهده کنید.

دستورات تحلیل داده

دستورات پردازش رستری

متخصصات GIS در شغل های گوناگونی مربوط به علوم مکانی استخدام می شوند.

عکس هوایی ژئورفرنس شده قم سلفچگان سال 1347
محصول طرح تفصیلی شهر یزد استان یزد
تصویر طرح تفصیلی شهر Semnan City تفصیلی شهر سمنان
محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر جزیره کیش Kish Island
متن جایگزین تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر ایلام استان ایلام فایل CAD
متن جایگزین تصویر طرح تفصیلی شهر جزیره قشم Qeshm Gheshm
تصویر جایگزین محصول دانلود CAD طرح تفصیلی شهر اردبیل
تصویر محصول دیجیتال با عنوان نقشه تیپ های خاک ایران
نقشه سد ها و مخزن سد در ایران
تصویر محصول خطر سیل و پهنه بندی سیلاب استان تهران
دانلود محصول گوگل نقشه های محتمل رانش زمین
دانلود محصول | لکه های مجاز کشاورزی آبی و مجوز چاه مصوب جهاد کشاورزی در در Google Earth
عکس هوایی ژئورفرنس شده قم سلفچگان سال 1347
تصویر طرح تفصیلی شهر Semnan City تفصیلی شهر سمنان
محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر جزیره کیش Kish Island
متن جایگزین تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر ایلام استان ایلام فایل CAD
متن جایگزین تصویر طرح تفصیلی شهر جزیره قشم Qeshm Gheshm
تصویر جایگزین محصول دانلود CAD طرح تفصیلی شهر اردبیل
تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر اهواز Ahwaz