آموزش فوری بستن مرز حوضه آبخیز در کمتر از 5 دقیه در برنامه WMS

آموزش ویدئویی ترسیم خودکار مرز حوضه آبخیز در WMS

در اکثر مطالعات علوم محیطی مانند ژئومورفولوژی، هیدرولوژی، منابع طبیعی، زمین شناسی، و مطالعات مشابه لازم است مرز حوضه آبخیز را استخراج کنیم. بستن مرز حوزه آبخیز یکی از وظایف دشوار در این علوم است به دلیل اینکه نظرات کارشیناسی در این زمینه بسیار متفاوت است با اینحال معیارهای مشخصی مانند خط الراس ها و خطور انتهایی آبراهه ها و تکنیک های مشابه به بستن مرز حوضه آبریز کمک می کند. اما نرم افزارهایی مانند WMS این قابلیت را به کاربران داده اند که تنها با دادن لایه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) و خط القعر یا نقطه انتهایی حوضه آبخیز بطور خودکار مرز حوضه را استخراج کنند.

آن دسته از مطالعات که به بررسی خصوصیات فیزیکی و شکل ­شناسی حوضه می ­پردازد را فیزیوگرافی گویند. آگاهی از خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه همراه با اطلاعاتی از شرایط آب و هوایی منطقه می تواند تصویر به نسبت دقیقی از کارکرد کمی و کیفی سیستم هیدرولوژیک آن حوضه را در اختیار ما قرار دهد. جهت بررسی هر چه بهتر و دقیق­تر یک حوضه آبخیز، آن حوضه به واحدهای هیدرولوژی کوچکتری با عنوان زیر حوضه تقسیم می شود تا بتوانند هر یک را بطور مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. برخی از خصوصیات فیزیوگرافی و توپوگرافی می توانند بسیاری از عوامل آب و هوایی مانند درجه حرارت و نوسانات آن، نوع و میزان بارندگی سالانه، میزان تبخیر و تعرق را تشدید و یا تعدیل کنند و در کل می توان گفت موجب پیدایش انواع آب و هوای موضعی یا منطقه ای شوند. از جمله مهمترین خصوصیات فیزیکی یک حوضه می توان به مساحت، محیط، شکل، ارتفاع، شیب و تراکم زهکشی اشاره کرد.

برخی از حوضه های آبخیز تهیه شده با برنامه WMS را می توان در فهرست زیر دریافت نمود.


دانلود لایه های مکانی حوضه آبخیز ظالم رود ساری

دانلود لایه های GIS حوضه آبخیز رودخانه ورند

ژئودیتابیس لایه های حوضه آبخیز شیرین رود مازندران

لایه های GIS حوضه آبخیز رودبار مازندران


لایه های GIS حوضه آبخیز کسیلیان

لایه های GIS حوضه آبخیز دودانگه


این آموزش فوری در کمتر از پنج دقیقه به شما یاد می دهد که چطور با استفاده از نقشه DEM و نقطه سرریز حوضه مورد مطالعه مرز حوضه آبخیز را ببندید. پس از دیدن این آموزش فوری شما خواهید توانست بطور خودکار مرز هر حوضه ای را بطور خودکار تعیین کنید.