تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز

دانلود GIS قنات های استان های غربیقنات ها از جمله زیرساخت ها و سازه های تامین آب قدیمی هستند که قدمتی هزار ساله در ایران دارند. این زیرساخت های دست ساز بشر برای استحصال آب های زیرزمینی از سفره های آب های زیرزمینی (Ground water table) ساخته می شدند. این صنعت موجب توسعه کشاورزی و رشد تمدن بشر می شده است.

ساختار قنات ها به گونه ای است که در طول چند کیلومتر در فواصل معین چاه های عمودی برای تهویه کانال زیرزمینی افقی قنات ایجاد می شده است. این چاه ها همچنین برای تخلیه خاک در زمان حفر کانال بکار می رفتند و علاوه بر آن برای نظارت بر گرفتگی کانال و یا تعمیرات استفاده می شدند. مهمترین ویژگی این کانال ها این بود که با تهویه هوا نقش مهمی در تخلیه آب به سمت خروجی ایفا می کردند.

کارکرد قنات به این گونه بود که کانال آب زیرزمینی افقی شکل باعت سوار شدن آب به سمت خروجی یا مجرای کانال می شد. آب از سفره های زیرزمینی کنار کوه پایه ها با شیب این کانال افقی به سمت خروجی سرازیر میشد. در مجرای کانال معمولا دریاچه های کوچکی ایجاد میشد و آب مورد نیاز برای تامین شرب احشام ، گله حیوانات ، کشاورزی، باغداری و غیره را فراهم می کرد.

امروز موقعت مکانی قنوات نقش مهمی در بسیار از پروژه های زیرساختی بازی میکند. درک درست موقعیت قنات ها می تواند از بروز خسارات در پروژه های زیرساختی مانند ساخت مترو، تونل ها، راه ها و راه آهن جلوگیری کند.

اگر در محل احداث یک پروژه راه سازی قنات وجود داشته باشد و در محل تقاطع راه با کانال قنات زیرسازی ها و مقاوم سازی های لازم انجام نگیرید ممکن است موجب فرونشست زمین و ریزش جاده در محل های کوهستانی بیابانی و یا حتی شهری شود.

دانلود لایه شیپ فایل قنات های سایر استان های کشور

لایه shapefile موقعیت مکانی و طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی قنات ها در این محصول می تواند شما را در پیدا کردن مکان قنات ها یاری کند. این لایه دارای سیستم مختصات UTM تعریف شده است. بنابراین به راحتی با سایر لایه های اطلاعاتی در برنامه های و نرم افزارهای GIS مانند ArcGIS و QGIS و غیره از نظر رویهم قرار گیری با لایه های دیگر تنظیم شده است.

در این محصول دانلود GIS قنات های استان های غربی بصورت یک شیپ فایل ارایه شده است. این لایه موقعیت مکانی قنات های استان های زیر را نشان می دهد.


استان های غربی شامل

همدان
خوزستان
لرستان
مرکزی

مشاهده ویدئوی محصول قناتها


برای خرید میتوانید با کلیک روی دکمه خرید زیر محصول را خرید و دانلود کنید.