تصویر محصول دیجیتال عکس هوایی

عکس هوایی سال 1334 مرزن آباد مازندران

عکس های هوایی که در سال 1333 و 1334 یا به اصطلاح دهه چهل عکسبرداری شده اند، در اکثر مطالعات و مباحث حقوقی و قضایی مانند دعاوی منابع طبیعی و مباحث اراضی ملی بعنوان یک سند تاریخی مورد استفاده کارشناسان محترم رسمی دادگستری و قضات محترم قرار می گیرند. این عکس ها توسط کارشناسان فن به روش فتوگرامتری و در برنامه های GIS مورد تفسیر و تحلیل قرار می گیرند. لذا، تفسیر عکس های هوایی سال 33 و 34 به روش فوتوگرامتری یکی از مرسوم ترین روش های شناسایی عوارض سطح زمین از جمله پوشش های زراعی و جنگلی یا باغات و همچنین کسب آگاهی از وضیعت کاربری زمین در زمان عکسبرداری است. در صورتی که از روی تفسیر عکس های هوایی که عمدتا توسط کارشناسان رشته های جغرافیا انجام می شود، می توان وضعیت زراعی بودن و یا اراضی ملی بودن قطعه زمین های مورد دعوا مشخص شود. یکی از مهمترین ویژگی های این اسناد این است که از نوع عکس هستند که با تصاویر تفاوت ماهوی دارند. در نتیجه این عکس ها را نمی توان با الگوریتم های معین بطور قطعی مورد سنجش قرار داد و بهترین فن برای شناسایی عوارض تاریخی روی آن استفاده از فن تفسیر است که نیازمند داشتن دانش جغرافیایی از عوارض مختلف سطح سیاره زمین است. مراحل کار با عکس های هوایی سال 1334 این است که ابتدا این عکس ها می بایست براساس مختصات مکانی (طول و عرض جغرافیایی) ژئورفرنس (georeferencing) شوند. بعد از مختصات دار کردن این عکس ها لازم است موقیت مکان مدنظر روی آن جانمایی گردد. در مرحله سوم با دانش جغرافیایی این عکس ها می بایست تفسیر شوند که انواع عوارض روستایی، عشایری، زیرساخت های شهری، موقعیت روستاها و یا شهر های نزدیک آنها، و همچنین پدیده های ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی اطراف آن بررسی شده و با توجه به موقعیت جغرافیایی محل و بررسی خصوصیات مکانی اهالی محلی و پیشه آنها، و همچنین با شناسایی فعالیت های زراعی و معیشت اهالی محلی اقدام به تفسیر این عکس ها نمود.

عکس هوایی سال 1334 مرزن آباد مازندران تمام شهرستان مرزن آباد وبخش های زیادی از زمین های اطراف آن را در بر می گیرد. در صورتی که زمین مدنظر شما در نزدیکی مرزن آباد قرار دارد می توانید این عکس زون استریو را دریافت کنید و موقعیت مکانی زمین خود را در سال 1334 (1955) بررسی نمایید.

تعداد فایل: دو فایل عکس هوایی زوج استریو

حجم فایل 150 مگابایت

شیت 15605 و 15606

شماره A198M 096