دانلود نقشه توپوگرافی 50 هزارم کل ایران

نقشه توپوگرافی مقیاس 50000 ام – برگه لیره سر شیت 6163-2 (6163 II) شمال تنکابن – liresar

نقشه توپوگرافی مقیاس 50000 ام – برگه لیره سر شیت 6163-2 (6163 II) شمال تنکابن – liresar بصورت یک فایل ژئوتیف GeoTIFF مختصات دار و ژئورفرنس شده است.

حجم فایل 126 مگابایت. با کیفیت بسیار بالا