موقعیت پمپ بنزین های تهران

نقشه موقعیت پمپ بنزین های تهران


نقشه google earth موقعیت پمپ بنزین ها و جایگاه های سوخت شهر تهران بصورت فایل گوگل ارث و لایه جی ای اس Shapefile که برای کل شهر تهران و شهرستان های اطراف آن موجود است.موقعیت پمپ بنزین های تهران
نقشه مکان و موقعیت دقیق پمپ بنزین و جایگاه های سوخت شهر تهران در گوگل ارث Gas stations of Tehran All Petroleum stations of Tehran

افرادی که نقشه پمپ بنزین های شهر تهران را خریداری کردند، همچنین نقشه کاربری های شهری تهران را نیز دریافت کردند.