موقعیت پمپ بنزین های تهران

نقشه موقعیت پمپ بنزین های تهران


نقشه google earth موقعیت پمپ بنزین ها و جایگاه های سوخت شهر تهران بصورت فایل گوگل ارث و لایه جی ای اس Shapefile که برای کل شهر تهران و شهرستان های اطراف آن موجود است.موقعیت پمپ بنزین های تهران
نقشه مکان و موقعیت دقیق پمپ بنزین و جایگاه های سوخت شهر تهران در گوگل ارث Gas stations of Tehran All Petroleum stations of Tehran