موقعیت پمپ بنزین های تهران

نقشه موقعیت پمپ بنزین های تهران


پمپ بنزین همچنین به عنوان پمپ بنزین (با نام های انگلیسی filling station, fueling station, service station or petrol station) یا پمپ بنزین نیز شناخته می شود. پمپ بنزین یا جایگاه سوخت تأسیساتی است که سوخت و روان کننده های موتور را برای وسایل نقلیه موتوری می فروشد. رایج ترین سوخت های فروخته شده در دهه 2010 بنزین و سوخت دیزل یا گازوئیل بود.

نقشه google earth موقعیت پمپ بنزین ها و جایگاه های سوخت شهر تهران بصورت فایل گوگل ارث و لایه جی ای اس Shapefile در این محصول تنظیم شده است. این لایه ها برای کل شهر تهران و شهرستان های اطراف آن موجود است.موقعیت پمپ بنزین های تهران
نقشه مکان و موقعیت دقیق پمپ بنزین و جایگاه های سوخت شهر تهران در گوگل ارث Gas stations of Tehran All Petroleum stations of Tehran

افرادی که نقشه پمپ بنزین های شهر تهران را خریداری کردند، همچنین نقشه کاربری های شهری تهران را نیز دریافت کردند.