نقشه منابع آب و مخازن آب تهران به همراه تاسیسات آب کل تهران

لایه های GIS منابع آب و تاسیسات آبی تهران


مقدمه

این محصول شامل انواع منابع آبی و تاسیسات آبی شهر تهران است.

اهمیت آب و سیستم های آبی و شبکه آب شهرداری ها بسیار زیاد است و برای تاب آوری شبکه های آبفا و همچنین مراقبت از آن نیازمند هزینه های قابل توجهی است. دسترسی به داده های مکانی این تاسیسات می تواند به حفظ این سازه ها و بهبود مطالعات در این زمینه ها بسییار کمک کننده باشد.

فشار آب در شبکه آب شهری معمولاً بسیار بالاتر از 80 PSI است – گاهی اوقات بسیار بالاتر از 140 PSI. به منظور کاهش فشار از فشار خیابان به محدوده قابل قبول، یک شیر تنظیم کننده فشار PRV در نقطه ای که خط سرویس آب وارد خانه می شود نصب می شود.

آب منبع به توده‌های آبی (مانند رودخانه‌ها، نهرها، دریاچه‌ها، مخازن، چشمه‌ها و آب‌های زیرزمینی) اطلاق می‌شود که آب مورد نیاز منابع آب آشامیدنی عمومی و چاه‌های خصوصی را تأمین می‌کنند. منابع آب می تواند شامل موارد زیر باشد: آب سطحی (مثلاً دریاچه، رودخانه یا مخزن).

این محصول

این محصول “لایه های منابع آب و تاسیسات آبی تهران” شامل لایه های مربوط به منابع طبیعی آب و تاسیسات آبی تهران است. فایل این محصول دربردارنده لایه های زهکش های طبیعی کل محدوده های اطراف استان تهران با دقت ده متر، رودخانه های اطراف تهران، کانال های مصنوعی شهر تهران، تراز آب سفره های آب زیرزمینی به متر و موقعیت دقیق یو تی ام آنها، پمپ آب، مخازن آب، و قنات های اطراف تهران است.

دانلود فوری 
foriamooz
لوگوی دانلود فوری از فوری آموز foriamooz easy Download


لایه ها و موقعیت تاسیسات آبی شهر تهران

برای دانلود اطلاعات لایه های منابع آب و تاسیسات آبی تهران در GIS روی دکمه خرید زیر کلیک کنید.