Extended Abstract - ترجمه چکیده مبسوط انگلیسی مقاله

ترجمه چکیده مبسوط مقاله چیست؟

چکیده مبسوط چیست؟ روش های نگارش و ترجمه چکیده مبسوط مقاله


درحال حاضر در بسیاری از مجلات معتبر که مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری هستند، از نویسنده درخواست نوشتن چکیده مبسوط و نوشتند Extended abstract می شود. در این مقاله می خواهیم به این موضوع بپردازیم که چکیده مبسوط چیست و چه ساختاری باید داشته باشد.

معمولا ساختار اصلی یک چکیده مبسوط در بخش راهنمای نویسندگان هر مجله یا کنفرانس آورده می شود. هر مجله یا کنفرانس از نویسندگان درخواست نگارش چکیده مبسوط انگلیسی در یک ساختار مشخص را می نمایند. هر مجله مشخص می کند که در نگارش چکیده مبسوط از چه اجزایی استفاده شود. ولی در حالت کلی تمامی چکیده های مبسوط انگلیسی یک ساختار و چهارچوب چکیده مبسوط مشخص دارند.

یک چکیده مبسوط تنها یک متن طولانی تر از چکیده مقاله نیست بلکه ساختار و مشخصات خاص خود را دارد. یک چکیده مبسوط می تواند مراجع را در متن خود داشته باشد، مقایسه با کارهای مشابه، دلایل مطرح کردن قضایای اصلی، و سایر جزئیاتی که انتظار می رود در متن اصلی آورده شود که در چکیده اصلی گنجانده نمی شود.

یک چکیده مبسوط یک مقاله علمی پژوهشی است که ایده اصلی نویسنده مقاله و نتایج آن را می توان در کمتر از یک ساعت درک کرد. نگارش یک چکیده مبسوط می تواند تقاضای بسیار بیشتری نسبت به یک چکیده ساده داشته باشد.

مواردی که میتوان از چکیده مبسوط حذف کرد عبارتند از : تحقیقات پیشنهادی آینده، جزئیات استدلال پژوهش و اجرای کار که می تواند برای داوران جالب و برانگیزاننده باشد. همچنین بحث ها و نتایجی که مرتبط با ایده اصلی تحقیق نیستند می توانند از چکیده مبسوط حذف شوند.


تفاوت چکیده با چکیده مبسوط چیست؟

یک چکیده یک قسمت خلاصه شده و لب کلام یک کار پژوهشی است که در چند کلمه (معمولا 250 واژه) نوشته و تهیه می شود. یک چکیده مبسوط معمولا باید توضیحات مفصل تر و نسبتا کاملتری از کار تحقیقی انجام شده ارایه دهد. این چکیده مبسوط باید دربر گیرنده اظهارنظرات مقایسه ای، مراجع و رفرنسها باشد که بسته به نوع مجله یا همایش دارد. معمولا ساختار اصلی یک چکیده مبسوط در بخش راهنمای نویسندگان هر مجله یا کنفرانس آورده می شود. هر مجله یا کنفرانس از نویسندگان درخواست نگارش چکیده مبسوط انگلیسی در یک ساختار مشخص را می نمایند. هر مجله مشخص می کند که در نگارش چکیده مبسوط از چه اجزایی استفاده شود. ولی در حالت کلی تمامی چکیده های مبسوط انگلیسی یک ساختار و چهارچوب چکیده مبسوط مشخص دارند. بطور خلاصه یک چکیده مبسوط میتواند شکلی از یک مقاله کوتاه باشد. اکثر مجلات از نویسندگان می خواهند که ترجمه چکیده مبسوط خود را به انگلیسی تنظیم کنند و همراه مقاله ارسال نمایند.


چطور می توانید یک چکیده مبسوط انگلیسی بنویسید؟

ساختار اصلی یک چکیده مبسوط انگلیسی عبارتند از: چکیده و کلمات کلیدی (کلید واژه ها)، مقدمه، روش شناسی، یافته ها، نتیجه گیری، و منابع و ماخذ. البته این بخش ها ممکن است در هر مجله یا همایش اسم های متفاوتی داشته باشند و یا شاید زیربخش هایی داشته باشند. مثلا ممکن است به جای کلمه روش شناسی از اصطلاح مواد و روش ها استفاده شود. همچنین ممکن است بسته به نوع مجله یا همایش شاید به جای اصطلاح یافته ها از اصطلاح نتایج و بحث استفاده شود. به هرحال، ساختار کلی آن به همین ترتیب است. این ساختار با این پنج بخش در تمامی چکیده مبسوط های انگلیسی الزامی است.

abstract and keywords, introduction, methodology, findings, conclusion, and references

برای مثال طبق دستور العمل برخی از مجلات دانشگاه تهران ساختار چکیده مبسوط باید به صورت زیر باشد.

چکیده مبسوط فارسی و لاتین (بین 750 تا 1000 کلمه) به صورت فایل جدا با ساختار زیر تهیه شود

 چکیده مبسوط فارسی: مقدمه، روش تحقیق، بحث و یافته ها، نتیجه گیری، واژگان کلیدی.

 Extended Abstract: Introduction, Methodology, Results and discussion, Conclusion, Keywords


آیا چکیده مبسوط می تواند جداگانه چاپ شود؟

از آنجایی که یک چکیده مبسوط یک مقاله مستقل نیست و بعنوان یک مقاله مستقل چاپ نمی شود، هیچ محدودیتی وجود ندارد که یک کار ترجمه شده چکیده مبسوط انگلیسی را در چندین همایش ارایه بدهید و بازخود های متفاوت مخاطبان و جامعه علمی را در باره کار پژوهشی خود داشته باشید. ترجمه چکیده مبسوط مقاله می تواند کارکردها و نقش های زیادی داشته باشد و در همایش ها و نشرهای مختلف درج شده و بازخورد جامعه علمی را دریافت کند و همچنین جامعه علمی را از ایده ها و دستاوردهای پژوهشی شما مطلع نماید.


چکیده مبسوط انگلیسی چند صفحه باید باشد؟

معمولا چکیده مبسوط انگلیسی در سه صفحه ترجمه و تنظیم می شود. اما این استاندارد در مجلات مختلف می تواند متفاوت باشد. بطور کلی یک ترجمه یک چکیده مبسوط انگلیسی به همراه رفرنس ها و منابع تحقیق باید در 1500 تا 2000 کلمه تهیه شود. بدون در نظر گرفتن رفرنس ها و منابع ماخذ یک چکیده مبسوط انگلیسی باید 900 تا 1000 واژه داشته باشد و در برخی مجلات می بایست 700 کلمه داشته باشد. این مورد در بخش راهنمای نویسندگان تصریح می شود. در حالیکه چکیده بین 150 تا 250 واژه می تواند باشد.


در زیر یک نمونه از فرمت آماده سازی چکیده مبسوط بطور مثال شرح داده شده است.

قالب نمونه چکیده مبسوط (Word 2007-2013)

  1. مقالات فارسی

عنوان مقاله (بی لوتوس 14 سیاه)

جدول وسط چین بدون خطوط مرزی (ازتنظیم دستی خودداری کنید. حتماً به صورت جدول)

نویسنده اول نویسنده دوم نویسنده سوم   (بی لوتوس 13سیاه)
عنوان دانشگاهی عنوان دانشگاهی عنوان دانشگاهی (بی لوتوس 13)
email email Email (times new Roman 11)

متن چکیده مبسوط (350 تا 500 کلمه) با قلم بی لوتوس 13  شامل توضیحاتی درباره موضوع تحقیق مفاهیم اصلی، پیشینه، هدف و روش و نتایج تحقیق (یک پاراگراف بدون عناوین فرعی) و 3 تا 5 کیدواژه. چنانچه تحقیق شما هنوز به پایان نرسیده است، بر مبانی نظری تکیه کنید و نتایج مورد انتظار خود را به صورت فرضیه یا پیش­بینی یا هدف مطرح نمایید. برخلاف چکیده کوتاه، در چکیده مبسوط می­توانید به اختصار از نقل قول و ارجاع­دهی در متن چکیده استفاده کنید. چکیده مبسوط فقط برای داوری بهتر مقالات است و در صورت پذیرش، چکیده کوتاه (150 تا 250 کلمه) و کلیدواژه­ها در کتاب چکیده­های همایش به چاپ خواهد رسید. متن کامل مقاله شما نیز به همراه چکیده کوتاه (150 تا 250 کلمه) در سی­دی مجموعه مقالات همایش درج خواهد گردید. متن مقاله شامل مقدمه، مبانی نظری، روش تحقیق، یافته­ها و تحلیل و نتیجه­گیری است (کاربرد این عناوین الزامی نیست). حجم کل مقاله با منابع و چکیده حداقل 3000 (یا 7 صفحه) و حداکثر  6500  کلمه (یا 20 صفحه) با قلم بی لوتوس 13 در صفحات 23 سطری با حاشیه معمولی و فاصله خطوط یک (single line space) است. رعایت شیوه نامه تدوین مقالات مطابق با دستورالعمل الزامی است. رعایت نیم­فاصله در نگارش متن الزامی است.

کلیدواژه­ها: واژه اول، واژه دوم، واژه سوم، واژه چهارم، واژه پنجم

برای مشاهده نمونه راهنمای نویسندگان مجلات معتبر دانشگاه تهران به این لینک مراجعه کنید.


تفاوت بین چکیده و نتیجه گیری چیست؟

یک چکیده در ابتدای یک مقاله نوشته می شود تا بطور خلاصه و مختصرمفید کل مقاله را در نیم صفحه توضیح بدهد. چکیده بطور خلاصه بخش های عنوان، مقدمه، روش، نتایج، و نتیجه گیری مقاله را بطور مختصر و مفید توضیح می دهد. در مقابل، نتیجه گیری دستاورد های علمی تحقیق را توضیح می دهد و کاربرد دستاورد ها و نوآوری های تحقیق را برای کل جهان و همچنین تعمیم نتایج را به کل جامعه بیان می کند.

تفاوت چکیده مبسوط و مقاله کامل

در حالیکه یک مقاله کامل حدود 10 تا 15 صفحه است ترجمه چکیده مبسوط انگلیسی باید در 1 تا 4 صفحه همراه با شکل و توضیحات آماده شود که این بستگی به شرایط هر مجله دارد.

یک مقاله کامل و یک چکیده مبسوط معمولا شبیه هم هستند. تفاوت اصلی این دو این است که چکیده مبسوط معمولا کوتاه تر از مقاله کامل است. معمولا طول چکیده مبسوط انگلیسی نباید از 1000 کلمه تجاوز کند.

یک چکیده مبسوط انگلیسی تنها یک چکیده طولانی شده نیست. یک چکیده مبسوط باید در برگیرنده منابع، تحلیلها، و مقایسه با کارهای مشابه و جزئیاتی باشد که نمی توانیم آنها را در چکیده اصلی بیاوریم.

ترجمه یک چکیده مبسوط ایده آل به انگلیسی می بایست در کمتر از 5 دقیقه نظر داور را به کل مقاله جلب کند، در کمتر از 15 دقیقه داور یا خواننده را هیجان زده کند و در کمتر از 45 دقیقه رضایت داور را بدست آورد.

در تهیه و ترجمه چکیده مبسوط اهمیت مقدمه و مثال های علمی و همچنین نتیجه گیری های منطقی را نادیده نگیرید. همچنین در نوشتن و ترجمه چکیده مبسوط انگلیسی بخاطر محدودیت صفحات از گنجاندن شکل ها خودداری نکنید. این شکل ها (درصورتی که فرمت مجله یا همایش درج شکل را مجاز بداند) می تواند نقش مهمی در جلب نظر داور و خواننده داشته باشد.

در نگارش و ترجمه چکیده مبسوط انگلیسی به این نکته توجه داشته باشید که کار پژوهشی شما توسط تعداد بسیار زیادی از افراد غیر متخصص خوانده می شود. پس چکیده مبسوط مقاله شما می بایست بسیار شفاف، روشن و ساده، باشد تا خواننده غیرمتخصص در رشته شما بتواند به آسانی آن را درک کند. بنابراین، با نگارش و تهیه یک چکیده مبسوط شفاف و قابل فهم شما می توانید افراد بسیار زیادی را به خود جلب کنید و ایده پژوهشی خود را به افراد زیادی منتقل کنید.


مقاله باید چه ساختاری داشته باشد؟

اصول کلی:

 ۱- آیین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به‌کار بردن کلمات خارجی که معادل مناسب در فارسی دارند، پرهیز شود. ۲- مقاله به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نگردد و در سایر مجلات (حتی به زبان انگلیسی و غیره) به چاپ نرسیده باشد. به عبارتی تا زمان تعیین تکلیف مقاله در یک مجله شما حق ارسال آن به مجلات دیگر را ندارید. ۴- مقالات مختلف شامل مقالات تحقیقی، مروری، گزارش کوتاه و گزارش موردی معمولا در مجلات مختلف پذیرفته و چاپ می شوند. ۵- در انجام پژوهش، اصول بیانیه هلسینکی و ضوابط اخلاق رعایت گردد.

 ۲- نحوه تنظیم مقالات پژوهشی:

 ۱- صفحه اول (عنوان) شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان، درجه علمی ( استادیار، دانشیار، استاد) و آدرس دقیق کلیه نویسندگان (از جمله کد‌پستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیک) محل انجام پژوهش، نویسنده مسئول مقاله و تاریخ ارسال مقاله باشد. ۲- صفحه دوم و سوم شامل خلاصه فارسی و انگلیسی و کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی باشد.

 چکیده فارسی: در یک پاراگراف واحد با عناوین زمینه و هدف، روش‌بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی (حداقل ۳ و حداکثر ۷ واژه) تنظیم شود. در برخی مجلات نویسندگان ملزم هستند که چکیده را تنها در چند پاراگراف تنظیم کنند . تعداد کلمات چکیده فارسی  ۲۵۰-۲۶۰ کلمه.
توصیه می‌شود نسبت ۱-۲-۲-۱ در تهیه چکیده با چهار عنوان فوق لحاظ شود. چکیده انگلیسی در بخش‌های Background، Methods، Results، Conclusion و Keywords تنظیم و ۳۲۰-۳۳۰ کلمه باشد.

اصل مقاله شامل موارد زیر است:

 مقدمه:

 یک صفحه شامل: ۱- اطلاعات قبلی و زمینه‌ای انجام شده و سابقه با ذکر رفرانس. ۲- ضرورت انجام تحقیق. ۳- سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. ۴- تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. ۵- هدف تحقیق به نحو روشن.

 روش بررسی:

  به‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، شامل طراحی تحقیق: جزییات روش مطالعه و علت انتخاب آن (مثلا کوهورت)- مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری. ۱- زمان و مکان( ماه و سال ) اجرای پژوهش. ۲- سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب. روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد)- ملاک‌های ورود و خروج به مطالعه. ۳- نحوه جمع‌آوری اطلاعات. ۴- رعایت موازین اخلاق در پژوهش. ۵- ابزارهای اندازه‌گیری. ۶- آزمون‌های آماری. ۷- نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها (به انگلیسی نوشته شوند).

 یافته‌ها: ارایه نتایج دقیق:

 ۱- رعایت اصول علمی (گزارش عدد با درصد- گزارش میانگین با حدود اطمینان- میانه با Range). ۲- پرهیز از نشان دادن همه یـافته‌های به‌دست آمده به‌جز یـافته‌های مهم و تعیـین‌کننـده. ۳- استـفاده منـاسب از جدول و نمودار با حداقل تعداد ممکن به‌طوری‌که به ازای هر سه صفحه تایپی یک جدول یا نمودار استفاده شود، ضمن این‌که نمودار باید سیاه و سفید و دو بعدی باشد و عنوان جدول، بالای آن و در نمودار، زیر آن قرار گیرد (با ذکر شماره). با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله آورده و شماره‌گذاری گردد. کیفیت تصاویر ارسالی مطلوب باشد.

 بحث:

  ۱- آثار و اهمیت یافته‌های به‌دست آمده و محدودیت آن‌ها. ۲- ذکر نتایج تحقیق مشابه دیگران و ذکر مغایرات و موارد نقض‌کننده. ۳- توضیح علت تفاوت بین نتایج این تحقیق با مقالات قبلی. ۴- توضیح موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج. ۵- راهنمایی برای ادامه تحقیق خود یا دیگران، در مجموع ارایه آن‌چه که از این تحقیق به علم اضافه شده است.

 منابع:

 شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به‌ترتیب اضافه گردد. ضمن انطباق تعداد رفرانس‌های محتوای مقاله و لیست انتهایی آن، متن رفرانس‌ها به‌ترتیب ظهور، در فهرست منابع آورده شوند. منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود.

حداقل بخشی از منابع مربوط به ۵ سال اخیر باشد.

منابع ذکر شده با شماره های متن مطابقت داشته باشد و به ترتیب استفاده در متن با شد.

تعداد صفحات در مقاله اورجینال حداکثر ۱۰ صفحه

دانلود نمونه ای از راهنمای تدوین مقاله

دانلود نمونه راهنمای تدوین مقاله


برای ترجمه چکیده مبسوط مقاله خود می توانید با شماره زیر تماس بگیرید.

همراه : 09108350107

تلفن: 02166179198

 

چند نمونه کار از چکیده مبسوط انگلیسی را میتوانید در فایل زیر مشاهده کنید.

دانلود از لینک مقابل JES_Volume 41_Issue 3_Pages 1-45

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *