نگاره کالای دانلودی اطلاعات شاخص های برخورداری مردم تهران از امکانات

اطلاعات شاخص های سطوح دسترسی و برخورداری مردم تهران | فایل Excel GISلایه معیارها و شاخص های نشان دهنده سطح برخورداری مناطق مختلف تهران را از لینک خرید این محصول می توانید دریافت کنید. این کالای دیجیتال شامل اطلاعات شاخص های سطوح دسترسی و برخورداری مردم تهران به همراه یک فایل Excel GIS است.

شاخص دسترسی و برخورداری یکی از پارامترهای مهم کیفیت زندگی شهروندان است.

در این محصول اطلاعات اطلاعات شاخص های سطوح دسترسی و برخورداری مردم تهران | فایل Excel GIS | برای دانلود خدمت شما کارشناسان، مدیران پروژه های شهری و دانشجویان علاقمند عرضه شده است.