تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی

دانلود زمین های زراعی دهه چهل روی google earth استان های جنوبی


این محصول یک فایل گوگل ارث است که پهنه های زراعی و زمین های کشاورزی دهه 40 را بر روی برنامه گوگل ارث Google Earth نمایش می دهد. این محصول برای پهنه های زراعی استان های جنوبی است.

درصورت نیاز به این فایل با کلیک روی دکمه خرید زیر این محصول را دانلود کنید.


استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های جنوبی ایران – محصول فوری آموز

.

بوشهر
چهارمحال و بختیاری
اصفهان
فارس
هرمزگان
کهگیلویه و بویراحمد

با کلیک روی دکمه خرید زیر می توانید فایل زمین های زراعی را خرید و بلافاصله دانلود کنید.