تصویر محصول لایه مکانی معادن اطراف تهران

دانلود لایه KML معادن اطراف تهران


همواره موقعیت قرارگیری بسیاری از تاسیسات و زیرساخت ها در اطراف شهرها می تواند اثراتی بر روی فعالیت های بخش های جامعه داشته باشد. معادن و فعالیت های معدنی یکی از عمده ترین بخش های سیستم اقتصادی و توسعه هر کشوری است، اما موقعیت نادرست قرارگیری و ناسازگاری کاربری های مختلف نسبت به هم می تواند موجب چالش برانگیز شدن این عوامل شود. بنابراین، لازم است این اطلاعات و دیتاها در تمامی مطالعات از جمله مطالعات مکانیابی و پهنه بندی در تصمیم گیری متولیان امر و فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی مورد استفاده و توجه قرار گیرد.

این نقشه که در برنامه گوگل ارث بصورت آنلاین و دسکتاپ قابل نمایش است می تواند ابزاری کمک کننده برای برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان باشد تا به سهولت از آن استفاده نمایند. فایل موقعیت معادن در این محصول نشان دهنده مکان هایی است که معادن مختلف در اطراف شهر تهران در حال بهره برداری هستند. این فعالیت ها می تواند علاوه بر ایجاد بوی ناشی از اوره ها، آلودگی صوتی ناشی از حفاری ها، و و آلودگی کامیونها و ماشین آلات سنگین در زمان حفر معادن تاثیر زیادی در تضعیف رفاه شهروندان و ساکنان اطراف آنها داشته باشد.


فایل های گوگل ارث انواع معادن کل کشور از جمله معادن صرب و روی معادن جیوه معادن آهن معادن طلا و غیره را می تواند ازاین لینک دریافت کنید.