دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جم، شماره شیت 6445-I ، فرمت jpg   (JAM برگه  6445-I)