دانلود نقشه توپوگرافی 1:50000 درکوه، شیت 7043-II ، فرمت jpg اسکن با کیفیت بالا  (DAR KUH برگه  7043-II)