محصول مجازی دانلودی طرح تفصیلی شهر پردیس تهران

دانلود CAD طرح تفصیلی شهر پردیس تهران

این محصول در فایل طرح تفصیلی فاز های مختلف شهر جدید پردیس استان تهران تمامی لایه های کاربری خیابان ها معابر و نقاط مهم را در بر می گیرد.

با دانلود CAD طرح تفصیلی شهر پردیس تهران می توانید لایه را در برنامه های GIS باز کنید.