نگاره محصول فایل های کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و موقعیت دقیق تمام کارخانه ها و صنایع تهران

فایل گوگل ارث کارخانه ها و صنایع تهران


دانلود فایل های موقعیت دقیق نقطه ای کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و همچنین شهرک های صنعتی شهر تهران و اطراف آن. این لایه های به صورت پلی گونی و نقطه ای محدوده حصار کارخانه ها و شهرک های صنعتی را بطور دقیق نشان می دهند. تمام لایه های بصورت فایل های google earth و همچنین لایه های شیپ فایل جی ای است هستند که از هر دو میتوان استفاده کرد. لایه های گوگل در تمام لپتاپ ها و کامپیوتر ها قابل مشاهده است.

این محصول موقعیت دقیق تمام کارخانه ها و کارگاه ها و صنایع شهر تهران و اطراف استان تهران را نشان می دهد. این لایه ها در گوگل ارث و ArcGIS قابل مشاهده و ویرایش هستند و می توانند برای پردازش ها در مطالعات و بررسی ها مورد استفاده قرار گیرند.

دانلود فوری foriamooz
لوگوی دانلود فوری از فوری آموز foriamooz easy Download


دانلود لایه های گوگل ارض کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و شهرک های صنعتی و تولیدی های اطراف تهران