لایه گوگل ارث راه آهن های کشور ایران

لایه گوگل ارث راه آهن های ایرانیکی از زیرساخت های حمل و نقلی ضروری هر کشوری راه آهن های سراسری آن کشور است. خطوط ریلی ایران یکی از زیرساخت های ضروری در حمل و نقل کشور است. این زیرساخت به همراه تاسیسات و تجهیزات مربوطه نقش حیاتی در لوجستیک کشور داشته و جز شریان های مهم تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی ایران است.

دسترسی به این اطلاعات می تواند نقش مهمی در بهبود فعالیت های اقتصادی کسب و کار های مختلف داشته و با بهبود عملکرد شرکت ها و کسب و کار هایی که از آن بهره مند می شوند می تواند ایجاد مزیت رقابتی نماید.

این محصول بصورت یک فایل Google Earth در قالب KML ارایه شده تا متخصصان تمامی زمینه ها بتوانند از آن در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خود استفاده نمایند. امید است تلاش های مجموعه فوری اموز بتواند گام کوچکی در بهبود محیط کسب و کار کشور باشد.