نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر عسلویه، شماره شیت 6544-IV ، فرمت jpg   (BANDAR-E ASALVYEH برگه  6544-IV)