نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بهشهر، شماره شیت 6763-3 ، با فرمت jpg