نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 حسین آباد، شماره شیت 6258-IV ، فرمت jpg   (HOSEYNABAD -E MISHMAST برگه  6258-IV)