نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قاسم خان، شماره شیت 7463-I ، فرمت jpg   (QASEMKHAN برگه  7463-I)