نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پهنه کلا، شماره شیت 6662-4 ، با فرمت jpg