نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کبوتر خان، شیت 7250-I ، فرمت jpg   (KABOOTARKHAN برگه  7250-I)