نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کلاله، شیت 7064-I ، فرمت jpg   (KALALEH برگه  7064-I)