نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گلوگاه ، شماره شیت 6763-2 ، با فرمت jpg