تصویر سفارش محصول GIS آموزش یک جلسه ای

ابزارها و دستورات کلیدی ArcGIS

مشاهده سایر موارد مورد نیاز شما

 

آموزش برخی از مهمترین ابزارها و دستورات سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط ArcGIS

این ابزارها براساس دستورات موجود در ArcToolBox برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. فهرست دستورات در ادامه به ترتیب دسته بندی های مربوطه آمده است.

 

 

Extract
Overlay
Proximity
Statistics

 

Clip
Select
Split
Split By Attributes
Table Select

 

Generate Near Table
Graphic Buffer
Multiple Ring Buffer
Near
Point Distance
Polygon Neighbors

 

برخی از دستورات اورویو در ارک تول باکس

 

An overview of the Annotation toolset
An overview of the Cartographic Refinement toolset
An overview of the Data Driven Pages toolset
An overview of the Generalization toolset
An overview of the Graphic Conflicts toolset
An overview of the Grids and Graticules toolset
An overview of the Masking toolset
An overview of the Representation Management tools

 

Contour Annotation
Map Server Cache Tiling Scheme To Polygons
Tiled Labels To Annotation
Align Marker To Stroke Or Fill
Calculate Line Caps
Calculate Polygon Main Angle
Create Overpass
Create Underpass
Disperse Markers
Set Representation Control Point At Intersect
Set Representation Control Point By Angle

 

برخی دستورات محاسبه

 

Calculate Adjacent Fields
Calculate Central Meridian and Parallels
Calculate Grid Convergence Angle
Calculate UTM Zone
Grid Index Features
Strip Map Index Features

 

دستورات وکتور مبنا

 

Aggregate Points
Aggregate Polygons
Collapse Dual Lines To Centerline
Collapse Road Detail
Delineate Built-Up Areas
Create Cartographic Partitions
Merge Divided Roads
Simplify Building
Simplify Line
Simplify Polygon
Smooth Line
Smooth Polygon
Thin Road Network

 

دستورات تعارض لایه ها و عوارض

Detect Graphic Conflict
Propagate Displacement
Resolve Building Conflicts
Resolve Road Conflicts

دستورات حذف مختصاتی

Delete Grids And Graticules
Make Grids And Graticules Layer

 

Cul-De-Sac Masks
Feature Outline Masks
Intersecting Layers Masks

 

Add Representation
Calculate Representation Rule
Drop Representation
Remove Override
Select Feature By Override
Set Layer Representation
Update Override

 

 

برای سفارش هر یک از دستورات در لینک زیر کلیک کنید و آموزش را ثبت سفارش کنید تا به شما تماس حاصل شود.

برای سفارش کلیک کنید.

برای سفارش هر دستور یک جلسه دو ساعته با تضمین تسلط بر مهارت مورد نظر برای شما ثبت می گردد.

دستورات وکتوری

Archiving
Attachments
Data Comparison
Distributed Geodatabase
Domains
Feature Class
Features
Fields
File Geodatabase
General
Generalization
Geodatabase Administration
Geometric Network
Graph
Indexes
Joins
LAS Dataset
Layers and Table Views
Package
Photos
Projections and Transformations
Raster
Relationship Classes
Sampling
Subtypes
Tables
Tile Cache
Topology
Versions
Workspace

 

دستورات ضروری برای پیوست کردن

Add Attachments
Disable Attachments
Enable Attachments
Generate Attachment Match Table
Remove Attachments

دستورات بایگانی

Disable Archiving
Enable Archiving

دستورات مقایسه و تطابیقی

Detect_Feature_Changes
Feature Compare
File Compare
Raster Compare
Table Compare
TIN Compare

 

دستورات ورود و خروج داده ژئودیتابیس ها

Add Global IDs
Compare Replica Schema
Create Replica
Create Replica Footprints
Create Replica From Server
Export Acknowledgement Message
Export Data Change Message
Export Replica Schema
Export XML Workspace Document
Import Message
Import Replica Schema
Import XML Workspace Document
Re-export Unacknowledged Data Change Messages
Synchronize Changes

 

دستورات کار با دامین ها

Add Coded Value To Domain
Assign Domain To Field
Create Domain
Delete Coded Value From Domain
Delete Domain
Domain To Table
Remove Domain From Field
Set Value For Range Domain
Sort Coded Value Domain
Table To Domain

 

برای سفارش هر یک از دستورات در لینک زیر کلیک کنید و آموزش را ثبت سفارش کنید تا به شما تماس حاصل شود.

برای سفارش کلیک کنید.

برای سفارش هر دستور یک جلسه دو ساعته با تضمین تسلط بر مهارت مورد نظر برای شما ثبت می گردد.

 

دستورات دقت دیتا

Append Annotation Feature Classes
Calculate Default Spatial Grid Index
Calculate Default XY Tolerance
Create Feature Class
Integrate
Update Annotation Feature Class

 

برخی دستورات وکتوری نقطه ای خطی پلیگونی

Add Geometry Attributes
Add XY Coordinates
Adjust 3D Z
Bearing Distance To Line
Check Geometry
Copy Features
Delete Features
Dice
Feature Envelope to Polygon
Feature to Line
Feature to Point
Feature to Polygon
Feature Vertices to Points
Geodetic Densify
Minimum Bounding Geometry
Multipart to Singlepart
Points to Line
Polygon to Line
Repair Geometry
Split Line at Point
Split Line at Vertices
Table To Ellipse
Unsplit Line
XY To Line

 

دستورات مدیریت فیلد های اتریبیوت تیبل

Add Field
Add Incrementing ID Field
Alter Field Properties
Assign Default To Field
Calculate End Time
Calculate Field
Convert Time Field
Convert Time Zone
Delete Field
Disable Editor Tracking
Enable Editor Tracking
Transpose Fields

 

دستورات مدیریت ژئودیتابیس ها

Compact
Compress File Geodatabase Data
Generate File Geodatabase License
Generate Licensed File Geodatabase
Recover File Geodatabase
Uncompress File Geodatabase Data

 

Analyze Datasets
Change Privileges
Compress
Configure Geodatabase Log File Tables
Create Database User
Create Enterprise Geodatabase
Create Role
Delete Schema Geodatabase
Diagnose Version Metadata
Diagnose Version Tables
Enable Enterprise Geodatabase
Export Geodatabase Configuration Keywords
Import Geodatabase Configuration Keywords
Migrate Storage
Rebuild Indexes
Register With Geodatabase
Repair Version Metadata
Repair Version Tables
Update Enterprise Geodatabase License
Upgrade Dataset
Upgrade Geodatabase
Upgrade Spatial Reference

 

Analyze Tools For Pro
Append
Copy
Create Database View
Delete
Delete Identical
Find Identical
Merge
Rename
Sort

 

Dissolve
Eliminate
Eliminate Polygon Part

 

 

 

برای سفارش هر یک از دستورات در لینک زیر کلیک کنید و آموزش را ثبت سفارش کنید تا به شما تماس حاصل شود.

برای سفارش کلیک کنید.

برای سفارش هر دستور یک جلسه دو ساعته با تضمین تسلط بر مهارت مورد نظر برای شما ثبت می گردد.

 

برخی دستورات اتصال عوارض و اتصال جداول

Add Edge-Edge Connectivity Rule to Geometric Network
Add Edge-Junction Connectivity Rule to Geometric Network
Create Geometric Network
Find Disconnected Features in Geometric Network
Rebuild Geometric Network
Remove Connectivity Rule From Geometric Network
Remove Empty Feature Class from Geometric Network
Set Flow Direction
Trace Geometric Network
Verify and Repair Geometric Network Connectivity

 

ابزارها و دستورات مدیریت گراف ها و نمودار ها

Make Graph
Save Graph

 

انواع دستورات شاخص سازی و ایندکس کردن اطلاعات

Add Attribute Index
Add Spatial Index
Remove Attribute Index
Remove Spatial Index

ابزارهای جوین و اتصالات

Add Join
Remove Join
Join Field

 

ابزارهای کار با داده های راداری و LAS در ارکتولباکس

Add Files To LAS Dataset
Create LAS Dataset
LAS Dataset Statistics
LAS Point Statistics As Raster
Remove Files From LAS Dataset

 

ابزارهای مدیریت لایه ها و کارتوگرافی

Apply Symbology From Layer
Make Feature Layer
Make Image Server Layer
Make LAS Dataset Layer
Make Mosaic Layer
Make Query Layer
Make Query Table
Make Raster Catalog Layer
Make Raster Layer
Make Table View
Make WCS Layer
Make XY Event Layer
Save To Layer File
Select Layer By Attribute
Select Layer By Location

 

 

ابزارهای بسته بندی داده ها و پکیج کردن دیتا و اطلاعات

Consolidate Layer
Consolidate Locator
Consolidate Map
Consolidate Result
Create Map Tile Package
Create Runtime Content
Extract Package
Package Layer
Package Locator
Package Map
Package Result

ابزارهای ژئوتگ

GeoTagged Photos To Points
Match Photos To Rows By Time

 

ابزارهای سیستم های مختصاتی

Batch Project
Convert Coordinate Notation
Create Custom Geographic Transformation
Create Spatial Reference
Define Projection
Project

 

ابزارهای پردازش رستری

Mosaic Dataset
Ortho Mapping
Raster Dataset
Raster Processing
Raster Properties

 

 

فهرست دستورات فوق هرکدام بطور جداگانه و در قابل پروژه محور می توانند به شما آموزش داده شوند.

برای سفارش کلیک کنید.

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *