آموزش باز کردن personal GeoDataBase در برنامه ArcGIS-Pro با کمک QGIS

آموزش باز کردن لایه های داخل personal geodatabase در برنامه ArcGIS-Pro را با ترفند زیر ارایه داده ایم.

 

روش بازکردن Personal GeoDataBase در برنامه ArcGIS-Pro

در این نوشته کوتاه قصد داریم روش باز کردن فایل ها یا لایه های داخل پرسونال ژئودیتابیس یا MDB را در نرم افزار QGIS آموزش بدهیم. نسخه جدید برنامه ArcGIS Pro (GIS پرو) دیگر از پرسونال ژئودیتابیس پشتیبانی نمی کند. بنابراین، تنها راه این است که خیلی راحت و آسان با استفاده از QGIS این ژئودیتابیس را که در نسخه های 10 ArcGIS داشتید تبدیل به File GeoDatabase کنید. برنامه ارک جی ای اس پرو نسخه فایل ژئودیتابیس یا فرمت GDB را پشتیبانی میکند و آن را باز می کند.

چطور می توانیم لایه های داخل personal GeoDataBase را در داخل برنامه QGIS باز کنیم؟

چطور نرم افزار QGIS می تواند لایه های داخل ژئودیتابیس شخصی با فرمت mdb را باز و نمایش بدهد؟

این خطا چه زمانی رخ می دهد

Layer is not valid: The layer E:/TEST/New folder (10)/GIS_Earthquake_SHP_Ardabil.mdb is not a valid layer and can not be added to the map. Reason:

در qgis وقتی روی یک فایل ژئودیتابیس شخصی یا پرسونال ژئودیتابیس که مربوط به نسخه های 10 ArcGIS بوده است کلیک می کنید با خطای بالا مواجه می شوید.

نرم افزار ArcGIS Pro دیگر هیچ از ژئودیتابیس های mdb ام دی بی پشتیبانی نمی کند. بنابراین یک راه کار برای باز کردن لایه هایی که قبلا در این ژئودیتابیس ذخیره شده اند این است که آنها را در کیو جی ای اس باز کنیم و بعد با اکسپور export تبدیل به shapefile  یا فرمت های kmz kml بکنیم تا بتوانیم آنها را در ArcGIS Pro نسخه ارک جی ای اس پرو باز کنیم.

روش باز کردن فایل های mdb در  qgis :

1- وارد قسمت تنظیمات کیو جی ای اس می شویم.

2- قسمت options  سپس environment

3- در قسمت environment  روی علامت بعلاوه یا بضافه کلیک می کنیم

For QGIS 3: In QGIS Settings panel -> Options | System | Environment add

4- در قسمت واریبل نیم PGEO_DRIVER_TEMPLATE را وارد می کنیم.

variable name: PGEO_DRIVER_TEMPLATE

5- در زیر قسمت والیو value متن زیر را وارد می کنیم.

value: DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb);DBQ=%s

6- حالا یک بار برنامه QGIS را ببندید و دوباره باز کنید.

 

 

دریافت فایل تنظیمات

For QGIS 3 In QGIS Settings panel –