نسبیت قوانین علمی در ایران

نسبیت قوانین جهانی در ایراننویسنده: دکتر محمدعلی نظام محله

از دوران ابتدائی به ما آموزش داده شد که ایران یک فلات است و ما روی یک زمین مرتفع ناهموار زندگی می‌کنیم. اما به نظر می‌رسد هیچ دانشمند پزشکی، وکیل، سیاستمدار، هنرمند، مدیر، بانکدار، بیمه‌گر یا شهرداری درک درستی از مفهوم فلات ندارند. آنها از تأثیر شرایط منحصر به فرد زندگی در یک فلات مرتفع و بلند محصور میان کوه های ناهموار بی نظم بی‌خبر هستند. حضور کوه‌ها در اطراف ما اصول علمی را تغییر می‌دهد و باعث بروز نتایجی متفاوت نسبت به آنچه در سطح جهانی پذیرفته شده است می‌شود. قوانین علمی تعمیم یافته در جهان در ایران نتایج متفاوتی خواهد داشت چون ما مثل سایر کشورهای جهان روی سطح سیاره زمین زندگی نمی کنیم ما در ایران روی ناهمواری ها و داخل کوه ها زندگی می کنیم. به عکس شهرهای دیگر جهان که بر روی سطح دو بعدی ساخته شده‌اند، شهرهای ایران بر روی سطحی سه بعدی توسعه یافته‌اند. بنابراین، ما به سادگی روی زمین زندگی نمی‌کنیم؛ بلکه در میان کوهستان‌ها واقع شده‌ایم. این کوهستان‌ها تأثیری قطعی بر تمام جنبه‌های زندگی ما دارند. در نتیجه، در ایران ما نیازمند به بررسی و تفسیر مجدد تحلیل‌های علمی هستند.


فلات ایران چیست؟

چه موضوعی تا این میزان نقش فلات را پر رنگ می کند؟ در این نوشته قصد داریم با دیدی چندجانبه و میان رشته ای به تمام جوانب زندگی بشر در ایران نگاه کنیم. دستاورد ها و نتایج تمامی علوم از جمله علوم تاریخی، پزشکی، حقوقی، فیزیک، شیمی، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، و هنری و سایر علوم تحت تاثیر بستر محلی خود انحرافات و تفاوت هایی را تجربه می کنند. تمام تفسیر های تاریخی ایران دارای نواقصی هستند. بسیاری از رشادت ها و پیروزی های تاریخی ایران متاثر از عامل ناهمواری و به یمن ارتفاعات بوده است. مرز ایران به روشنی توسط ناهمواری ها شکل گرفته است نه توسط معاهدات بین المللی یا زور ابرقدرتها. صنایع ایران همگی متاثر از عامل ناهمواری و توپوگرافی است. اختلاف ارتفاع نقش مهمی در تنظیم فشار خون بدن و تشدید اثر انواع بیماری ها و درمان برخی ناخوشی ها دارد. گرانش یک کوه عظیم و موقعیت کوه ها نسب به هم و نسبت به شهرها و روستا ها، می تواند بر رفتارهای جوامع موثر باشد. در موضوعات مرتبط نیز کاملا اهمیت فلات نشینی کل کشور ایران مشخص است. مرز زمین های زراعی یک پدیده ثابت نیست؛ مرز زمین ها در طول زمان جابجا می شوند بدون اینکه مالکات خبردار شوند. این امر به دلیل رفتار خاص پوسته زمین در موقعیت های ناهمواری ها است. جابجایی هایی ناشی از خزش زمین به راحتی در جابجایی مکان ساختمان ها در طرح های مهندسی عمران مشخص است. یو تی ام ملک شما می تواند در طول چند سال جابجا شود. به همین راحتی. ابعادی که در سند ملکی شما قید شده بعد از مدتی به دلیل رفتار خزشی زمین فلاتی تغییر می کند. شمالا به طول 12.5 متر به ملک آقای ایکس این رقم بعد از ده سال می شود شمالا به طول 14 متر به زمین اقای ایکس. حدود دومتر جابجایی بدون اینکه شما دستکاری کرده باشید و در دادگاه بعنوان مجرم یا متجاوز به ملک همسایه محکوم می شوید. درحالیکه شما عملا بی گناه هستید این زمین است که در فلات ماننند خمیر میلغزد و در محل هایی میخزد. این موارد می تواند تا حدودی با اصول دانش ژئومورفولوژی در جهت درک تمامی ابعاد زندگی بشر در کشور فلاتی ایران توجیه و بازتفسیر شود.

این مسایل تنها در ایران رخ می دهد. در کشور های دیگر ابعاد قید شده در سند ملکی درطول چندصد سال ثابت باقی خواهد ماند. در کشورهای غیرفلاتی جهان UTM املاک شهری و زمین های کشاورزی در طول چند ده سال ثابت باقی می ماند. در ایران نمی توانیم به راحتی به عکس های هوایی دهه سی و دهه چهل استناد کرد مگر با درک نسبت ابعاد عوارض و همچنین بررسی های نسبی بین پدیده های زمان حال و گذشته. چرا که فلات رفتاری نه خمیرگونه بلکه خمیرواره موضعی دارد که دربرخی پهنه ها سخت و صخره ای رفتار می کند و در دیگر پهنه ها رفتار شیشه ای دارد. رفتار شیشه ای زمین فلات موجب می شود شاهد حرکات کاتاستروفیزم (Catastrophism) باشیم. حرکات خمیرواره ای فلات موجب این می شود که پدیده ها و فرم های گرجوالیزم وار (Gradualism) را شاهد باشیم. از طرفی رفتار صخره وار زمین فلات موجب می شود که بخش هایی از زمین کشور ما ایران مانند یک تکه قایق روی آب دریا عمل کند. بخشی از زمین نسبت به هم ابعادی ثابت دارند و در روی اقیانوسِ فلات حرکت می کنند. اما پهنه های خمیرواره رفتار خمیرگونه دارند. شناخت رفتار سیاره زمین در زمین های فلاتی مانند کشور ایران نیاز به دانش ژئومورفولوژی خاصی دارد. دانشی که هم بتواند تاریخ تمدن بشر را درک کند، هم دیدی حقوقی و جامعه شناسانانه داشته باشد و هم توانایی تفسیر طبیعت و محیط طبیعی را داشته باشد. اصول علم ژئومورفولوژی نیازمند تجدید ساختار علمی است تا به نسل جدید اعتلا یابد که بتواند با دیدی جامعه شناسانه و اقتصادانانه به موضوع رفتار زمینشناسی و پوشش گیاهی و شناخت گونه های گیاهی در بستر جامعه به این موضوع بپردازد. به عبارت دیگر، دانش ژئومورفولوژی با تفسیر ارتباط محیط طبیعی و جامعه انسانی و با یک دید چندرشته ای و مالتی دیسیپلنری به موضوع می تواند تمامی این اصول را بازتفسیر کند. لذا، لازم است دانش ژئومورفولوژی جدید به سمت و جهاتی متفاوت در ایران توسعه یابد تا اصول علمی تمام رشته های تخصصی را مجدد تفسیر نماید.


بنابراین در بومی سازی قوانین علمی تمامی رشته ها ما نیازمند تفسیر مجدد ژئومورفولوژی از این قوانین هستیم.

قوانین علمی در ایران

در ایران ، قوانین پزشکی تعمیم داده شده جهانی، نیازمند بازتفسیر ژئومورفولوژیکی هستند چرا که اصولی که در همه کشور های جهان ثابت باشد در ایران نتایج متفاوت بدست می دهد.

در ایران، قوانین حقوقی و قضائی نیازمند بازتفسیر ژئومورفولوژی هستند چراکه عامل سومی مانند ناهمواری می تواند در دعاوی حقوقی نقش داشته باشد. شخص ثالث ناهمواری در تمام ابعاد جرم و جنایت و روابط خانوادگی و روابط اجتماعی دخالت دارد. آیا رتبه بالای تصادفات در ایران تماما بخاطر قصور خوروسازان است یا عامل ژئومورفولوژی و ناهمواری ناقاعده مند ایران نیز در تشدید این موضوع موثر است؟ مسلما عامل توپوگرافی فلاتی ایران در تصادفات نادیده گرفته شده است و همه تقصیر را به خودروسازان میدهیم و آنها نیز در دفاع از خود ناکام هستند چون دیدی ژئومورفولوژی ندارند.

قوانین تجارت در ایران با کشورهای دیگر متفاوت عمل خواهد کرد. تعرفه های تجاری ایران تناسبات قوانین تجارت جهانی را مختل می کند چرا که مثلا در لجستیک و قوانین حمل و نقلی، گرانش زمین و مسافت هایی که از نظر عددی یکسان هستند ولی متفاوت هستند می تواند تاجران و تولیدکنندگان را گمراه کند. لذا، قوانین اقتصادی نیازمند بازتفسیر ژئومورفولوژیکی هستند. ما نیاز به اصول نوین اقتصادی با تلفیق ژئومورفولوژیکی از آنها خواهیم داشت.

قوانین شیمی و فیزیک تحت تاثیر اختلافات فشار و دما و همچنین گرانش های پویا، رفتار های متفاوتی خواهند داشت. در روی فلات یک فرمول شیمی که در یک شهر بطور تجربی یکسال عمل می کند بعد از مدتی همان فرمول می تواند متفاوت عمل کند و نتایج تجربی متفاوتی بدست بدهد. این نیز به دلیل تاثیر فلات روی قوانین جهانی است. این همان چیزی است که آن را می توانیم با عنوان نسبیت قوانین جهانی در ایران بدانیم که نیاز به بازتفسیر ژئومورفولوژی دارد.

موقعیت فلاتی ایران

جغرافیای ایران روی کوه ها و ناهمواری های بنا شده است. تا این را ندانیم باید هزینه های زیادی برای درمان آسیب دیدگان سیل و زلزله و غیره بدهیم، ضرر زیادی برای بیمه بدهیم، شکایات و دادنامه تنظیم کنیم چون نمیدانیم روی ناهمواری چطور باید قوانین متفاوت از کشورهای دیگر تدوین شود. هزینه آلودگی هوا می دهیم چون گردش عمومی اتمسفر در بین رشته کوه ها و ارتفاعات متفاوت از مکان های دیگر سیاره زمین است. خسارات سیل چطور می تواند تلافی شود. فشار خون چطور در ارتفاعات تغییر می کند. چطور با حرکت از یک شهر به شهر دیگر که اختلاف ارتفاع با شهر مبدا دارند فشار بدن انسان متاثر می شود. چطور پیچ و خم جاده ها و اختلاف ارتفاع شهرها در طول مسافرت بر خستگی و تصادفات ایرانیان تاثیر می گذارد. آیا نقش فلات از گناه ایمنی خودروسازان ایران بیشتر است. از چه کسی باید انتقام گرفت از طبیعیت یا کسی که بدون شناخت طبیعت طرحی تصویب کرد. شیب زمین باعث می شود مرز همسایه ها جابجا شود چطور یک قاضی بدون این دانش ممکن است مقصر را یکی از دو طرف بداند درحالیکه این طبیعت ناهمواری ها است چیزی که در کشور هایی مثل فرانسه (که حقوق ما از آن اقتباس شد) متفاوت است. چطور گرانش دو کوه می تواند آثار بیماری ها را تغییر بدهید چیزی که در مقالات پزشکی سایر کشور ها یافت نمی شود و مخصوص ایران است. فرهنگ ایران در گذشته تحت تاثیر ناهمواری توسعه یافت. در همه جای شعر و هنر ایران قدیم از جنگ و سیاست همه متاثر از ناهمواری های صعب و العبور و دسترسی ها است. چطور اختلاف فشار بین شهرهای ایران می تواند عملکرد بدنی ورزشکاران را تحت تاثیر قرار بدهید؟ چطور ارتفاع منفی که می تواند همچون وزنه ای بر روی شانه های انسان عمل کند در شمال کشور موجب تقویت عضلانی مردم می شود؟ چطور انسان های مناطق کم ارتفاع (ارتفاع منفی) در مقایسه با انسان های ساکن روی قله ها عضلات قویتر و پرزورتری دارند؟ چرا مازندران در کشتی قدرت بدنی بهتری دارند؟ چطور جهت شیب ناهمواری ها می تواند ذوق هنری را متاثر نماید؟ چطور سکونتگاه های کم شیب و پرشیب تفکرات هنری متفاوت و علایق مختلفی ایجاد می کنند؟ قطب و استوا هر دو فاصله یکسانی تا خورشید دارند. اختلاف آنها در چیست؟ تفاوت آب و هوای قطب و استوا تنها در زاوریه تابش خورشید یا اینکلینیشن انگل (angle of inclination) است. اگر زاویه خورشید انقدر تفاوت در اقلیم قطب برف زده و جنگل های بارانی استوایی ایجاد می کند، جهت شیب در فلات چه تاثیری می تواند در زندگی دو قسمت یک شهر داشته باشد؟ جهات و حرکت باد در تونل ناهمواری ها جابجا می شود. روی فلات ما دو فاصله یکسان را متفاوت خواهیم داشت. یکصد کیلومتر فاصله در یک استان با همین عدد در استان دیگر متفاوت است. یو.تی.ام که مبنای کار ما در حدنگاری و کاداستر است اساسا روی فلات همیشه ثابت و یکسان نیست. ژئوئید ایران با کل جهان متفاوت است. هیچ پدیده ای روی فلات رفتار یکسانی با همسایگان خود ندارد چه برسد با پدیده های مشابه در سایر کشور های جهان. فلات گرانشی ایجاد می کند که به وزن اجسام تاثیر میگذارد امری که حتی بروزن اجسام در تجارت نیز می تواند تاثیر داشته باشد. خصوصیات متفاوت شخصیتی مردم سرزمین های متفاوت موضوع شناخته شده ای است. اما این تفاوت ها بیشتر از این که متاثر از فواصل کشورها و فرهنگ ها باشد می تواند متاثر از خصوصیات ارتفاعی، تفاوت های شیب و جهات آفتابگیری و سایه شدگی، پوشیدگی ناهمواری ها و گرانش زمین در سکونتگاه های بین کوهستان ها باشد. این عوامل نشان دهنده نسبیت قوانین جهانی در ایران است.


مشاهده سایر موارد مورد نیاز شما


We were informed that Iran is a plateau, and we reside on this elevated land. However, it seems that no medical scientist, lawyer, politician, artist, governor, banker, insurer, or mayor understands the concept of a plateau. They are unaware of how their activities and efforts are influenced by the unique conditions of living on a plateau. The presence of mountains in our surroundings alters scientific principles, resulting in different outcomes than those that are globally accepted. Unlike cities in other parts of the world, which are built on a two-dimensional surface, Iranian cities are developed on a three-dimensional surface. Consequently, we are not simply living on the ground of the Earth; instead, we are situated amidst mountains. These mountains have deterministic effects on all aspects of our lives, requiring a reevaluation and reinterpretation of scientific analyses specifically for Iran.

1 پاسخ

تعقیب

  1. […] فالت روی تمام جنبه های زندگی انسان در ایران مقاله نسبیت قوانین جهانی در ایران را مطالعه […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *