تصویر نقشه بافت فرسوده تهران

بافت فرسوده تهران روی گوگل ارثنقشه بافت های فرسوده شهر تهران ویژه کارشناسان برنامه ریزی شهری، مشاورین املاک، سرمایه گذاران امورملکی و کارکنان شهرداری ها است. در این محصول بصورت یک فایل گوگل ارث دارای اطلاعات پارسل های مختلف تنظیم شده است. این محصول می تواند برای سازنده ها، پروژه های ساختمانی، و سرمایه گذاری های ملکی بسیار مفید باشد.

فایل گوگل ارث بافت فرسوده تهران شامل اطلاعات بافت های فرسوده، ریزدانگی، نفوذناپذیری، ناپایداری، و ترکیب حالت های فوق است. در پایین این صفحه می توانید ویدئوی این محصول را مشاهده کنید.

از طریق دکمه خرید زیر می توانید این محصول را دانلود کنید.

فایل گوگل ارث یا یک فایل kml/kmz این محصول از لینک زیر قابل دانلود است.

مشاهده سایر موارد مورد نیاز شما

ویدئوی این محصول را در لینک زیر مشاهده بفرمایید.

اصراری نیست. درصورت تمایل به خرید از لینک زیر می توانید اقدام کنید.