دانلود نقشه توپوگرافی 50 هزارم کل ایران

نقشه توپوگرافی دهه 30 پهنه زراعی شیت 6753-2

نقشه توپوگرافی 50 هزارم دهه 30 دهه 40 شیت شماره 6753-2 یا 6753 II برای بررسی زمین های زراعی و منابع طبیعی در سال های 1334 تا 1340 است.

این نقشه توپوگرافی 1:50000 ام شیت 6753 2 ساینج یا Sanij را می توانید از قسمت دکمه خرید زیر دانلود کنید.