نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رباط کریم، شماره شیت 6260-IV ، فرمت jpg   (ROBAT KARIM برگه  6260-IV)