نگاره کالای دانلودی دیجیتال | لایه های طرح توسعه عمران ناحیه ای تهران

ژئودیتابیس لایه های GIS طرح توسعه و عمران ناحیه ای استان تهران

این ژئودیتابیس شامل لایه های کاربری، پهنه های مخاطرا…
نگاره کالای دانلودی اطلاعات شاخص های برخورداری مردم تهران از امکانات

اطلاعات شاخص های سطوح دسترسی و برخورداری مردم تهران | فایل Excel GIS

لایه معیارها و شاخص های نشان دهنده سطح برخورداری من…
نقشه Google earth باغ ها بوستان ها و استخر های شهر تهران

لایه GIS پوشش گیاهی تهران و پهنه های زراعتی جهاد کشاورزی

این محصول دارای لایه پوشش های اراضی از جمله پهنه های …
آیکون محصول | پارسل های و قطعات شهری براساس کاداستر تهران

پارسل های شهری تهران | لایه shapefile

قطعات شهری یا Urban Parcels بلوک های شهری براساس طرح های تفصیلی…
تصویر دانلود لایه قطعه زمین های مستعد سرمایه گذاری برای توسعه صنعت و مسکن

املاک و زمین های مجاز برای توسعه صنعت و مسکن تهران

نقشه گوگل مناطق پتاسیل دار توسعه مسکن تهران و صن…
تصویر محصول خطر سیل و پهنه بندی سیلاب استان تهران

مکان های مستعد خطر سیل استان تهران در گوگل ارض

مخاطره سیل از جمله مخاطرات طبیعی است که تحت تاثی…
نقشه Google earth باغ ها بوستان ها و استخر های شهر تهران

لایه فضاهای سبز شهر تهران

شهروندان هر شهری از کارهای مختلف روزانه تا تصمیم…