فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران

فایل Google Earth کاربری های منطقه 1 شهر تهران


نقشه گوگل ارث کاربری های مناطق شهر تهران این محصول شامل یک فایل Google Earth است که تمام کاربری های این منطقه را شامل می شود. در این نقشه کاربری تمامی قطعه زمین های این منطقه از شهر تهران براساس مصوبات طرح های تفصیلی شهرداری و شورای شهر تهران مشخص شده که مبنای تصمیمات فعلی شهرداری است. انواع کاربری های شهری شامل مسکونی، تجاری، اداری، گردشگری، بهداشتی درمانی، آموزشی، فضای سبز، صنعتی کارگاهی، نظامی انتظامی، تاسیسات و تجهیزات شهری، و زمین های خالی در این فایل مشخص شده است که در برنامه گوگل ارث قابل نمایش است. با دریافت این فایل به راحتی می توانید وضعیت کاربری هر یک از زمین های اطراف خود و همچنین املاک مورد نظر جهت خریداری یا سرمایه گذاری را بررسی کنید.


نقشه گوگل ارث کاربری های شهری منطقه یک شهرداری تهران

نقشه های کاربری اراضی درون شهری برای شهرهایی که به طور مرتب به روز می شوند اطلاعات مهمی را در مورد شهرها در اختیار برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری قرار می دهند. از جمله، این نقشه ها امکان اندازه گیری و ردیابی تغییرات کاربری زمین، حمل و نقل، آسیب پذیری آب و هوا، انتشار گازهای گلخانه ای، مقاومت در برابر بلایا، یکپارچگی اقتصادی، و فضاهای سبز و باز را فراهم می کند. داده‌های فضایی بیشتری در شهرها روابط بین کاربری زمین و تفکیک اجتماعی-اقتصادی، کیفیت هوا، گسترش بیماری، جنایت یا خطر بلایای طبیعی را روشن می‌کند. دانستن این کاربری ها در پارسل های شهری اولین گام برای تحلیل تناسب فعالیت های شهری و اقدامامت شهرداری در زمینه بهبود عملکرد شهری است.

نقشه‌های کاربری زمین درون شهری قابل مقایسه در سطح جهانی، که در فواصل زمانی منظم به روز می‌شوند، و این امکان را فراهم میکنند که استخراج معیارهای مرتبط با این نقشه‌ها در طول زمان نظارت شود. کاربردهای بی‌شماری برای چنین معیارهایی وجود دارد: ردیابی الگوها و شیوه‌های توسعه شهری در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی، کشف الگوها و هنجارهای جهانی، شناسایی انواع کاربری‌هایی که تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی یا بلایای طبیعی قرار گرفته‌اند، و اندازه‌گیری پیشرفت به سوی چندین مواردی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است.

علیرغم کاربرد و اهمیت آنها، نقشه های شهرها با کیفیت بالا که به طور منظم به روز شده باشد و در دسترس عموم مردم جهت استفاده از زمین/پوشش زمین (LULC) قرار گیرد، بسیار نادر است. ایجاد یا به‌روزرسانی نقشه‌های کاربری زمین معمولاً شامل جمع‌آوری داده‌ها در قطعه‌های زمین های منفرد توسط مقامات محلی است، یک فرآیند فشرده منابع که می‌تواند تا سه سال در مکان‌هایی با کارکنان بسیار آموزش دیده و قابلیت‌های تحلیلی پیشرفته طول بکشد (CMAP، 2021). مناظر شهری در طول زمان در یک شهر تغییر می‌کنند و اغلب با سرعتی که از این تلاش‌های مرسوم حتی در شهرهایی با منابع کافی پیشی می‌گیرد.