اقلام صورت های مالی به چه مفهوم هستند؟

معرفی نسبت های مهم تحلیل بنیادی سهام


    محاسبه نسبت سرمایه در گردش سهام  شرکت های بورس   نام نماد شرکت دوره گزارش جمع کل دارایی های جاری از سایت codal (صورت وضعیت مالی یا ترازنامه)  جمع کل بدهی های جاری  از سایت codal (صورت وضعیت مالی یا ترازنامه)    نسبت سرمایه در گردش     نماد دوره  جمع دارایی جاری جمع بدهی جاری   سرمایه در گردش   توضیح و تفسیر نتیجه  خساپا 1401/12/29  $                                 212,052  $                               183,071   1.16   این شرکت با نماد خساپا در این بازه زمانی در پرداخت بدهی ها مشکل دارد.  خپارس 1401/09/30  $                           36,351,355  $                       121,552,897   0.3   این شرکت با نماد خپارسدر این بازه زمانی از نظر نقدینگی وضعیت حاد دارد.  خزامیا 1401/12/29  $                           78,331,024  $                         76,710,353   1.02   این شرکت با نماد خزامیا در این بازه زمانی در پرداخت بدهی ها مشکل دارد.  خگستر 1401/09/30 ۹,۷۲۱,۷۴۳ ۵,۲۰۱,۸۳۰   1.87   این شرکت با نماد خگستر در این بازه زمانی در پرداخت بدهی ها مشکل دارد.  فرضی2    $                                          555  $                                          22   25.23   این شرکت با نماد فرضی2 در این دوره بطور اثربخش از منابع نقدی استفاده نمی کند.                   


مشاهده سایر موارد مورد نیاز شما


پنج نسبت ضروری تحلیل بنیادی قبل از خرید سهام برای محاسبه انوع نسبت های سهم یک شرکت کمک کند.
پنج نسبت ضروری تحلیل بنیادی قبل از خرید سهام برای محاسبه انوع نسبت های سهم یک شرکت کمک کند.


    محاسبه سود سالانه سهام یک شرکت    نام نماد شرکت بورسی تاریخ دوره قیمت پایانی (P) سهم در آخرین روز معاملاتی (ریال) از سایت TSETMC قیمت سود پایه هر سهم (EPS) (ریال) از سایت codal (صورت سود و زیان) عدد P/E اعلامی در سایت TSETMC   مقدار جدید P/E      نماد دوره قیمت پایانی سهم (ریال) قیمت سود پایه هر سهم (ریال)  عدد P/E اعلامی   مقدار جدید P/E    توضیح و تفسیر نتیجه  خگست    $                              3,224  $                                              (296) -10.89   -10.89    این شرکت در این دوره زیان ده است.  خپارس    $                              1,849  $                                              (427) -5   -4.33    این شرکت در این دوره زیان ده است.  خزامیا    $                              9,000  $                                               235 15   38.3   سود سالانه این شرکت حدود 2 درصد است.  خنصیر 1401/09/30  $                           16,380  $                                               232     70.6   سود سالانه این شرکت حدود 1 درصد است.       $                                      4  $                                                  55     0.07   0                    


  
محاسبه نسبت بدهی به دارایی در سهام  شرکت های بورس 
نام نماد شرکتتاریخ دورهجمع کل بدهی ها (به میلیون ریال) از سایت codal (صورت وضعیت مالی یا ترازنامه)جمع کل داریی ها (مجموع بدهی ها و حقوق مالکانه) (به میلیون ریال)  از سایت codal (صورت وضعیت مالی یا ترازنامه) نسبت بدهی به دارایی  
نماددورهجمع بدهی هاجمع دارایی ها نسبت بدهی  توضیح و تفسیر نتیجه 
خساپا  $                               245,665 $                                     660,885 0.37 حدود 37 درصد دارایی های این شرکت از محل بدهی هایی مانند قرض و وام تامین شده است.   میزان بدهی این شرکت بالا  است. 
خپارس  $                      154,922,238 $                             136,196,102 1.14 حدود 114 درصد دارایی های این شرکت از محل بدهی هایی مانند قرض و وام تامین شده است.   میزان بدهی این شرکت بحرانی و خطرناک  است. 
خزامیا  $                         88,258,686 $                             129,929,691 0.68 حدود 68 درصد دارایی های این شرکت از محل بدهی هایی مانند قرض و وام تامین شده است.   میزان بدهی این شرکت بسیار بالا  است. 
   $                                            1 $                                                88 0.01 حدود 1 درصد دارایی های این شرکت از محل بدهی هایی مانند قرض و وام تامین شده است.   میزان بدهی این شرکت  نا کارآمد  است. 
   $                                            4 $                                                55 0.07 حدود 7 درصد دارایی های این شرکت از محل بدهی هایی مانند قرض و وام تامین شده است.   میزان بدهی این شرکت  نا کارآمد  است. 
        
 

    محاسبه نسبت بازدهی سرمایه در سهام  شرکت های بورس   نام نماد شرکت تاریخ دوره سود(زیان) خالص (میلیون ریال)   از سایت codal (صورت سود و زیان) جمع کل حقوق صاحبان سهام (یا حقوق مالکانه) به میلیون ریال  از سایت codal (صورت وضعیت مالی یا ترازنامه)   نسبت بازدهی سرمایه (بازده حقوق صاحبان سهام) به درصد     نماد دوره  سود خالص جمع حقوق مالکانه   بازده سرمایه   توضیح و تفسیر نتیجه  خساپا    $                                      1,005  $                                        415,220   0.242    بازدهی حقوق صاحبان سهام این شرکت حدودا 24.2 درصد است.  لذا، بازدهی سرمایه در این شرکت  معمولی است. خپارس    $                          (48,532,976)  $                                 (18,726,136)   259.1724    زیان دهی حقوق صاحبان سهام این شرکت حدودا 25917.24 درصد است.  این شرکت در این دوره زیان ده است.       $                                             (5)  $                                                 555   -0.9009    زیان دهی حقوق صاحبان سهام این شرکت حدودا -90.09 درصد است.  این شرکت در این دوره زیان ده است.       $                                               1  $                                                   88   1.1364    بازدهی حقوق صاحبان سهام این شرکت حدودا 113.64 درصد است.  لذا، بازدهی سرمایه در این شرکت  معمولی است.      $                                               4  $                                                   55   7.2727    بازدهی حقوق صاحبان سهام این شرکت حدودا 727.27 درصد است.  لذا، بازدهی سرمایه در این شرکت  خوب است.                   


تحلیل بنیادی سهام بطور آماده و خودکار
ابزار تحلیل بنیادی سهام بورس وسیله ای کاربردی و مفید برای کارگزاران و معامله گران دبورسی است. این ابزار اکسل excel تحلیل صورتهای مالی از جمله صورت سود و زیان را محاسبه و اهرم ها را برای شما تفسیر می کند.

    محاسبه نسبت بازدهی سرمایه در سهام  شرکت های بورس   نام نماد شرکت جمع کل حقوق صاحبان سهام (یا حقوق مالکانه) به میلیون ریال (بدون شش صفر) از سایت codal (صورت وضعیت مالی یا ترازنامه) تعداد کل سهام منتشر شده از سایت TSETMC (تب در یک نگاه) قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی (ریال) از سایت TSETMC (تب در یک نگاه)   ارزش دفتری سهم     نماد جمع حقوق مالکانه تعداد سهام قیمت پایانی    ارزش دفتری   توضیح و تفسیر نتیجه  خساپا  $                          3,487,637 600,000,000 22,450    $     5,812.73    قیمت سهام خساپا حدودا 286 درصد  بالاتر از ارزش دفتری آن است. فرض کنید اگر همین امروز شرکت منحل شود شما بابت هر یک سهمی که دارید مبلغ 5813 ریال دریافت خواهید کرد.  خپارس  $                      (18,726,136) 113,568,000,000 1,849    $      (164.89)    قیمت سهام خپارس حدودا 1221 درصد  پایین تر از ارزش دفتری آن است.  فرض کنید اگر همین امروز شرکت منحل شود شما باید بابت هر یک سهمی که در این شرکت دارید مبلغ -165 ریال خسارت پرداخت کنید.  خزامیا  $                        41,641,035 25,673,000,000 9,000    $     1,621.98    قیمت سهام خزامیا حدودا 455 درصد  بالاتر از ارزش دفتری آن است. فرض کنید اگر همین امروز شرکت منحل شود شما بابت هر یک سهمی که دارید مبلغ 1622 ریال دریافت خواهید کرد.  خنصیر  $                          2,023,317 1,720,000,000 16,380    $     1,176.35    قیمت سهام خنصیر حدودا 1292 درصد  بالاتر از ارزش دفتری آن است. فرض کنید اگر همین امروز شرکت منحل شود شما بابت هر یک سهمی که دارید مبلغ 1176 ریال دریافت خواهید کرد.     $                                           4 55      $  72,727.27    قیمت سهام  حدودا 100 درصد  پایین تر از ارزش دفتری آن است.  فرض کنید اگر همین امروز شرکت منحل شود شما بابت هر یک سهمی که دارید مبلغ 72727 ریال دریافت خواهید کرد.                   

1 پاسخ

تعقیب

  1. […] آموزش ویدئویی تفسیر اعداد صورت سود و زیان سهاممعرفی نسبت های مهم تحلیل بنیادی سهاماقلام صورت های مالی […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *