تصویر محصول گوگل ارث چاه های آب

دانلود موقعیت مکانی چاه های آب در گوگل ارث


دانلود موقعیت مکانی چاه های آب استان البرز در گوگل ارث

آب زیرزمینی آبی است که در زیر سطح زمین در فضاهای منافذ خاک و در شکستگی سازندهای سنگی وجود دارد. سفره های آب زیر زمینی یکی از مهمترین منابع آب برای مصرف انسان و آبیاری است. آب‌های زیرزمینی را می‌توان در سفره‌های زیرزمینی یافت، که لایه‌های زیرزمینی سنگ یا رسوب هستند که آب را در خود نگه می‌دارند. دسترسی به این آب ها از طریق چاه های آب عمیق و نیمه عمیق صورت می گیرد. چاه آب (Water Well)، یک حفره در زمین است که وارد یک سفره آب زیرزمینی می‌شود. این حفره معمولاً به صورت دستی یا ماشینی حفر می‌شود و آب خود را از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌کند که میزان عمق آن به شرایط محیطی بستگی دارد. آب چاه ها نیز در بخش های مهمی مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند با رشد بخش کشاورزی موجب شکوفایی اقتصاد کشور شود. با این حال باید در کنار مزایا به معایب و زیان های احتمالی حفر چاه ها نیز توجه کنیم.

دانستن موقعیت مکانی چاه های آب یکی از عواملی است که می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری های مربوط به امور کشاورزی (agriculture) و آبیاری (irrigation) و صرفه جویی در زراعت و باغداری ایفا نماید. دانستن تراکم چاه ها که از سفره های آب های زیر زمینی (ground water table) تغذیه می شوند می تواند امکان بررسی مکان هایی را که می توانند در معرض خطر فرونشست زمین باشند فراهم نماید. برداشت بی رویه از چاه های آب می تواند علاوه بر صدمات زیست محیطی مانند خشکی سرزمین و ریزگردها، با کاهش سطح سفره های آب زیرزمینی و آب های فسیل موجب فرونشت زمین و تشدید اثر زمین لرزه های ضعیف شود. با خرید فایل گوگل ارث (با فرمت .kml و .kmz) شما می توانید این لایه را در برنامه گوگل باز کنید و همچنین می توانید در نرم افزار ArcGIS یا QGIS آن را به راحتی به لایه های .SHP شرکت ازری (ESRI) تبدیل کنید. این لایه همچنین در برنامه های فوق الذکر به راحتی قابل خروجی گرفتن به فرمت .gpx یا همان فرمت جی پی اس از جمله GPS گارمین است.

این محصول موقعیت مکانی چاه ها (Chah Alborz) و عمق آنها به متر را در استان البرز در گوگل ارث نشان می دهد.آب زیرزمینی آبی است که در زیر سطح زمین در فضاهای منافذ خاک و در شکستگی سازندهای سنگی وجود دارد. یکی از مهمترین منابع آب برای مصرف انسان و آبیاری است. آب‌های زیرزمینی را می‌توان در سفره‌های زیرزمینی یافت، که لایه‌های زیرزمینی سنگ یا رسوب هستند که آب را در خود نگه می‌دارند. مدیریت آب زیرزمینی فرآیند مدیریت استفاده و استخراج منابع آب زیرزمینی است. این موضوع شامل نظارت بر کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی و توسعه استراتژی هایی برای اطمینان از استفاده پایدار از این منابع می باشد. مدیریت آب های زیرزمینی دارای اهمیت حیاتی است زیرا آب های زیرزمینی منبع حیاتی آب آشامیدنی و آب آبیاری برای بسیاری از جوامع در سراسر جهان هستند.

داده های مکان چاه آب را می توان برای کاربردهای مختلفی مانند مدیریت آب های زیرزمینی، برنامه ریزی منابع آب و نظارت بر محیط زیست مورد استفاده قرار داد. همچنین می توان از آن برای شناسایی مناطقی که در معرض خطر آلودگی هستند و نظارت بر کیفیت آب در چاه ها استفاده کرد.