ایکون محصول نقشه کی ام ال قنات های مجاورت شهر تهران

نقشه قنات های اطراف شهر تهران


در روزگاران گذشته برای تامین آب مصرفی بخش کشاورزی و بخش شرب، اقدام به حفر و ساخت قنات هایی (Qanat) کرده اند. این قنات ها که در دنیا به قنات های پرشن یا کنات های فارسی تا مدت های مدیدی نقشی اساسی در تامین آب مصرفی مردم روستاها و شهرهای ایران ایفا نموده اند. امروزه بقایای بسیاری از این قنات های هنوز موجود است و همچنین برخی از آنها همچنان با دبی جریان مناسبی توانایی آبدهی به بخش های کشاورزی و باغات را دارند. قنات ها در حوزه مطالعات هیدرولوژی و علوم کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرند. از نظر پردازش در نرم افزارهای GIS قنات ها را می توان در دو بخش عارضه خطی که مسیر جریان آب است و عارضه نقطه ای که نقاط چاه ها در فواصل مشخص هستند مورد تحلیل قرار داد.

این محصول نقشه ای است که موقعیت خطی این قنات ها را در اطراف شهر تهران نشان می دهد. با این نقشه می توان فواصل تاسیسات و زیرساخت های مهم شهری را تا نزدیکی این کانال های زیرزمینی مشاهده نمود و در برنامه های مکان یابی و احداث تونل ها و غیره از این اطلاعات مفید این نقشه بهره مند شد.

محصول دانلودی نقشه گوگل ارث قنات های اطراف تهران دارای جزئیات موقعیت مکانی دقیق تمامی قنات های استان تهران است.